logo
цил фонди

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Це досить важливий фонд, оскільки в Україні налічується кілька сотень тисяч офіційно зареєстрованих безробітних і кілька мільйонів постійно перебувають під загрозою втратити роботи, працюючи неповний робочий тиждень.

Законодавча база. Основними юридичними актами, що регулюють відносини безробіття, є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття" (2000 p.), Закон України "Про зайнятість населення".

Завдання фонду. Основними завданнями фонду є:

акумулювання коштів для здійснення покладених на нього законодавством обов'язків;

виплата матеріального забезпечення особам, які мають статус безробітного;

організація роботи центральних та місцевих органів управління фондом;

виплата допомоги у зв'язку з частковим безробіттям;

виплата допомоги на поховання у разі смерті безробітного;

виплачувати можливу дотацію роботодавцю на створення додаткових робочих місць;

налагодження контактів з іншими цільовими фондами.

Джерела формування коштів. Законом, який регулює

діяльність фонду (ст. 8), передбачено, що кошти фонду не включаються до Державного бюджету, а ст. 16 передбачає конкретні джерела:

страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

асигнування Державного бюджету;

суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до законодавства;

благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

інші надходження.

Напрями використання коштів. Напрями використання передбачені ст. 16 відповідного закону, а саме:

виплата забезпечення та надання соціальних послуг. Так, розмір допомоги безробітному, залежно від його трудового стажу і середньої заробітної плати, становить:

до 2 років — 50 %;

від 2 до 6 років — 55 %;

від 6 до 10 років — 60 %;

понад 10 років — 70 %.

відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію конкретних осіб;

фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції фонду та її робочих органів, управління фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;

створення резерву коштів фонду.