logo
цил фонди

2. Класифікація фондів.

Фонди можуть класифікуватись за різними ознаками. Подамо їх у вигляді схеми (рис. 22.1.1).

Функціонування цільових фондів відбувається згідно із законодавством України. Регламентування діяльності, джерела доходів тих фондів, які формуються під безпосереднім контролем держави, щорічно визначаються Законом України про Державний бюджет на поточний рік. Так, Законом "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (ст. 61) передбачено, що всі

позабюджетні кошти установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до відповідного бюджету. Цим же законом, (ст. 63) передбачено, що Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань подають Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства.

Згідно з класифікацією за критерієм джерел фінансування подамо окремі з них на схемі (рис. 22.1.2).