logo
цил фонди

4 .Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Цей фонд забезпечує фінансовими ресурсами осіб, які втратили тимчасово працездатність, а також надає допомогу при народженні та похованні.

Законодавча база. Основним законом, який регулює діяльність фонду, є Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (2001 p.). Згідно з цим законом створюється відповідний фонд.

Завдання фонду. Основними завданнями є:

керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності, а також пов'язаним із народженням та похованням;

акумулювання коштів фонду;

фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідних осіб;

контроль за використанням коштів фонду.

Джерела формування коштів. Ці джерела передбачені ст. 19 відповідного закону:

страхові внески страхувальників — роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбаченому законодавством;

пені, штрафи та інші фінансові санкції, стягнуті за порушення відповідного законодавства;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

асигнування з Державного бюджету України;

інші надходження.

Напрями використання коштів. Ці напрями передбачені ст. 20 закону:

виплата застрахованим особам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини та по догляду за дитиною трирічного віку, на поховання;

фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей;

створення резерву страхових коштів;

забезпечення поточної діяльності та утримання органів фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Цей фонд створено на початку 2000 р. як відповідне реагування держави на необхідність соціального забезпечення осіб, які постраждали на виробництві.

Законодавча база. Ці відносини регулюються Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1999 p.). Згідно з цим законом створюється відповідний фонд.

Завдання фонду. Основними завданнями фонду є:

своєчасно і в повному обсязі компенсувати збитки, заподіяні працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, а в разі його смерті — членам його сім'ї;

надавати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

організовувати поховання померлого;

сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому;

організовувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;

вживати всіх заходів для підтримання, відновлення та підвищення працездатності потерпілого;

надавати реабілітаційну допомогу потерпілому — вдома, в санаторно-курортних закладах тощо;

організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади;

сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування.

Джерела формування коштів. Ці джерела передбачені ст. 46 зазначеного вище закону:

внески роботодавця: для підприємств — з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій — з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальника;

прибуток від діяльності фонду;

штрафи і пені, стягнуті за порушення відповідного законодавства;

добровільні внески та інші надходження, які не суперечать законодавству.

Цією ж статтею передбачено, що працівники не відшкодовують ніяких витрат на страхування від нещасного випадку, а кошти не включаються до складу Державного бюджету України. Ст. 12 передбачає видачу свідоцтва про нещасний випадок, яке є єдиним документом, що посвідчує особу потерпілого, якому надається допомога.

Напрями використання коштів. Напрями використання такі:

страхові виплати втраченого заробітку;

страхові виплати у вигляді одноразової допомоги;

страхові виплати пенсії за інвалідністю потерпілому;

страхові виплати дитині, яка народилась інвалідом унаслідок травмування на виробництві;страхові виплати на медичну та соціальну допомогу;

страхові виплати у разі смерті потерпілого;

виплати пенсій у разі смерті годувальника;

страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації;

утримання органів фонду, розвиток матеріально-технічної бази;

витрати на здійснення поточної діяльності фонду.