logo
Книги Облік у банках / Киндрацька_Бухгалтерський обл_к у комерц_йних банках Украины / R12

12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті

1. Бухгалтерський облік кредитів, отриманих від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних організацій.

Розглянемо бухгалтерський облік на прикладі.

Укладено довгострокову кредитну угоду № 1 між банком «АКБ» та НБУ на суму 1000 дол. США, за умовою якої комісія в розмірі 1 % від суми кредиту сплачується під час видачі кредиту утриманням її від загальної суми кредиту.

За аналогічними умовами укладено кредитну угоду № 2 між банком «АКБ» та його клієнтом «С» на суму 1000 дол. США з одночасним утриманням комісії у розмірі 1 % від суми кре- диту.

Д-т 1500 Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 990 дол. США

Д-т 7101 Комісійні витрати на кредитне обслуговування 10 дол. США

К-т 1325 Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 1000 дол. США;

Д-т 1325 Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 1000 дол. США

К-т 1500 Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 1000 дол. США.

Д-т 2055 Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно- імпортними операціями 1000 дол. США

К-т 2600 Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності 990 дол. США

К-т 6101 Комісійні доходи від кредитного обслуговування 10 дол. США;

Д-т 2600 Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності 1000 дол. США

К-т 2055 Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно- імпортними операціями 1000 дол. США.

Якщо суми комісій істотні, їх необхідно відображати за рахунками витрат майбутніх періодів та доходів майбутніх періодів, котрі протягом строку дії кредитної угоди мають бути повністю замортизовані.