logo
Тема 02

1.3. Елементи банківської системи України

Як видно із Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до банківської системи України входять в якості її елементів Національний банк України, банки, банківські об’єднання та філії іноземних банків. Включення останніх до банківської системи України пов’язане із лібералізацією ринку банківських послуг та створенням передумов для посилення присутності іноземного капіталу в економіці України у зв’язку із вступом нашої країн до СОТ.

Інші фінансові установи знаходяться поза межами банківської системи України або присутні в ній дуже фрагментарно (наприклад, з врахуванням специфіки функцій Державному казначейству України та ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» відкрито кореспондентські рахунки як учасникам СЕП НБУ). Не слід відносити до банківської системи також і біржі (валютні, фондові, товарні), оскільки ці установи банківської діяльності не ведуть, а надають послуги з організації купівлі-продажу валюти, цінних паперів чи інших базових активів на рівні організованого ринку.

Банківська система є основною складовою частиною кредитної системи держави, до якої, поряд із банківськими установами, також входять інші кредитні установи, такі як лізингові та факторингові компанії, ломбарди, кредитні спілки тощо. В свою чергу, кредитна система є складовою підсистемою фінансово-кредитної системи держави, яка об’єднує всіх суб’єктів, що професійно ведуть фінансову діяльність в економіці держави та на міждержавному рівні (легальне визначення фінансової діяльності дається законодавцем у ст. 333 ГК України).

На завершення зазначимо, що поняття «банківська система України» у контексті цієї теми покликане позначити цілісність цього утворення, існування банківської системи як відносно незалежної інституції в економіко-правовій реальності країни. Структура, правовий статус та функціонування складових елементів банківської системи України будуть детально висвітлені нижче.