logo
отчет саша)

1.Коротка історична довідка та загальна характеристика діяльності банку.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі – «Банк») є правонаступником комерційного інноваційного банку «Харківінкомбанк», заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18червня 1990 року і перереєстрованого у НаціональномубанкуУкраїни 28 жовтня 1991 року.

Згідно з рішенням Установчої конференції 21 жовтня 1991 року комерційний і інноваційний банк «Харківінкомбанк» перереєстровано у закрите акціонернетовариство. Згідно з рішенням Загальнихзборів акціонерів від 18 червня 1992 року було змінено найменування банку на Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк». Рішенням Загальних зборів акціонерів 25 серпня 1993 року змінено організаційну форму банку на відкрите акціонерне товариство.

УкрСиббанк засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов стрімкий шлях від регіонального банку до національного лідера. Від національного лідера до члена однієї з найбільших світових банківських груп. У 1996 р. банк починає відкривати філії в інших регіонах України, а з 2000 р. будує ефективну роздрібну мережу. Активно працюючи з фізичними та юридичними особами, УкрСиббанк постійно розширює перелік банківських послуг і продуктів та завойовує нові ринкові частки.  З 2000 р. банк стабільно утримує позиції лідера на ринку інвестицій, неодноразово отримуючи титул кращого інвестиційного банку країни.  Вже у 2003 р. УкрСиббанк перетворюється на національного лідера, упевнено входячи до десятки провідних банків України.  У грудні 2005 р. відбулася офіційна церемонія підписання договору покупки 51% акцій третього найбільшого в Україні банку – УкрСиббанку найбільшою міжнародною фінансовою групою BNP Paribas. У квітні 2006 р. стратегічним інвестором УкрCиббанку з часткою 51% стала одна з найбільших у світі фінансових груп BNP Paribas.

У 2009 р. частка була збільшена до 81,42%, а у 2010 до 99,99%.  Інтеграція до групи компаній BNP Paribas відкрила УкрСиббанку нові можливості: причетність до світового бренду, використання прогресивного світового досвіду, перехід на нові стандарти менеджменту. Якісне зростання супроводжує розвиток банку в усіх сегментах Банк надає повний комплекс банківських послуг для юридичних та фізичних осіб. Станом на квітень 2010 обслуговує понад 1,5 млн. роздрібних клієнтів, 250 тис. підприємств середнього та малого бізнесу та 4 тис. великих компаній.

УкрСиббанк пропонує пакетні послуги, покращує та спрощує процес продажів. Завдяки стратегічному партнерству з BNP Paribas УкрСиббанк без перебільшень найнадійніший та самий стійкий банк в Україні.  УкрСиббанк – банк позитивних змін.

BNP Paribas - світовий лідер ринку фінансових послуг, найбільша міжнародна фінансова група з двохсотлітньою історією. Працює у 84 країнах.  BNP Paribas посідає перше місце серед іноземних банків, представлених в Україні, за розміром активів, чистими доходами, ринковою капіталізацією. За версією Standard&Poor’s, рейтинг BNP Paribas дорівнює АА. Лише лічені банки можуть похвалитися такою високою оцінкою.  Загальна інформація про діяльність Банку:

1. Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній

валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

2. Емісія власних цінних паперів;

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними

особами;

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Також можно зазначити продукти та бізнес-процеси, реалізованіу 2010 році:

-Впроваджено пакетну пропозицію All Inclusive для фізичних осіб (поточний, картковий та накопичувальний рахунки в одному пакеті);

-Розроблено наступні схеми продажу депозиту «Персональний план збагачення» власникам зарплатних карт: «Схема продажу вкладу (депозиту) «Персональний план збагачення» власникам зарплатних карт», «Схема продажу вкладу (депозиту) «Персональний план збагачення» власникам зарплатних карт з оформленням Постійного доручення на відділеннях, відмінних відвідділень, де був відкритий картковий рахунок»;

- Новий депозитний продукт «Щасливий вік» для пенсіонерів;

- Новийстрокв 730 дн. (24 міс.) в дол. США по наступним вкладам «Щасливий вік», «Надійний статок» та «Гарантований капітал»;

- Введено нові строки для «Персонального плану збагачення» у гривн і на 181(6 міс.), 271(9 міс) та 730 дн. (24 міс.);

- Змінено назви по депозитах:

- Вклад з щомісячною виплатою відсотків на «Надійний статок»;

- Вклад з виплатою відсотків у кінці строку на «Гарантований капітал»;

-Впровадженно функціональність по автоматичному отриманню комісії банком за видачу довідок клієнтамта автоматичному формуванню довідок/доручень в SAP for Banking;

-Реалізовано у системі приймання платежів AJPE приймання оплатна користь компанії «ГІОЦ» (комунальні платежіум.Києві);

-Впроваджено нові додаткові схеми отримання комісії за приймання платежів (комісію сплачують одночасно платникта отримувач: платник – фіксовану плату та отримувач – % від суми або платник та отримувач – % та

фіксовану суму навпіл у рівних частинах);

-Впроваджено типову форму Договору-анкети для клієнтів СМБ та Правила до неї (новий Договір-анкета замінив собою 3 договора та додаткову угоду);

- Впроваджено автоматичне нарахування комісії за відкриття рахунку;

-Реалізовано автоматичне формування текстів заяв про відкриття поточних рахунківв SAP for Banking;

- Продукт «Кредитування на придбання жилої нерухомості»;

- Акція для клієнтів, щодо строково сплачують заборгованість закредитом «Завчасні розрахунки ведуть до подарунків»;

- Типові форми довідок за кредитами для надання завимогою;

-У 2010 році АТ «УкрСиббанк» одним з перших в Україні реалізував проект по виведенню на ринок ексклюзивної платіжної картки MasterCard® Sidnia. Відтепер клієнти сектор у приватних банківських послуг мають змогу насолоджуватися привілеями від користування карткою, що займає найвище положення в ієрархії платіжної системи MasterCard®. Комплек с банківських і престижних супутніх сервісів, що надаються партнерами Банку при обслуговуванні цієї картки, максимально охоплює всі сфери життя VIP-клієнтів.

Планується постійне розширення переліку програм в межах продукту завдяки новим пропозиціям від АТ «УкрСиббанк» та партнерів, серед яких найвідоміші бренди та різнопрофільні компанії, що надають послуги найвищого рівня. Крім особливого тарифного плану, участі в унікальних програмах привілеїв, бонусів та знижок, спеціально розроблених програмах підтримки і захисту власників карток, ми запропонували нашим клієнтам послуги провідного світового консьєрж-сервісу.

За 3 роки УкрСиббанк мав значні зміни по різним статтям балансу.Структуру та динаміку можна побачити В таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Аналіз стуктури та динаміки балансу УкрСиббанку за 2008-2010рр.

Рядок

Найменування Статті

Питома вага 2008,%

Питома вага 2009,%

Питома вага 2010,%

Темп росту 2008/2009,%

Темп росту 2009/2010,%

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

5,63

7,93

14,019

118,28

57,26

2

Торгові цінні папери

0

0

0

0

0

3

Інші фінансові активи,що обліковуються за справедливою вартистю

0,0085

0,03

0,04

318,61

85,15

4

Кошти в інших банках

1,914

1,45

3,178

63,87

46,34

5

Кредити та заборгованість клієнтів

86,73

82,4

61,125

79,76

136,52

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1,62

1,28

13,83

66,57

8,49

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

0

0

0

8

Інвестиціі в асоційовані й дочірні компанії

0,44

0,53

0,677

102,06

95,76

9

Інвестиційна нерухомість

0

0

0,059

0

0

10

Дебіторська заборгованісьб щодо поточного податку на прибуток

0

0

0

0

0

11

Вістрочений податковий актив

0,108

1,10

2,627

853,82

41,69

12

Гудвіл

0

0,00068

0

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

2,9

3,55

3,336

102,78

107,19

14

Інші фінансові активи

0,503

1,47

0,967

246,04

77,85

15

Інші активи

0,135

0,21

0,139

132,04

92,034

16

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0,0055

0

0

0

Продовження таблиці 1.1

17

Усього активів

100

100

100

83,95

100,37

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

43,228

38,38

30,55

730,29

124,75

19

Кошти клієнтів

29,42

33,8

43,29

95,51

79,189

20

Боргові цінні папери,емітовані банком

14,705

18,42

14,656

103,09

127,38

21

Інші залучені кошти

6,955

1,01

0,074

12,03

1384,21

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0,05

0

0

0

0

23

Вістрочені податкові зобов’язання

0

0,0093

0

0

0

24

Резерви за зобов’язання

0,43

0,08

0,169

15,66

49,28

25

Інші фінансові зобов’язання

0,76

0,69

1,016

75,24

58,084

26

Інш зобовязанняі

0,27

0,22

0,208

69,33

99,06

27

Субординований борг

4,49

7,34

10,033

134,69

74,206

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу

0

0

0

0

0

29

Усього зобов’язань

91,27

89,42

89,269

82,26

100,42

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал

82,42

106,8

167,75

131,83

63,439

31

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

8,97

24,05

-84,77

272,84

27,75

32

Резервні та інші фонди банку

8,61

16,7

17,023

203,76

100,22

33

Чисті активи, що належать акціонерам банку

0

0

0

0

0

34

Частка меншості

0

0,0065

0

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

8,726

10,57

10,73

101,73

99,95

36

Усього пасивів

100

100

100

100

100

Виходячі с данних розрахованих у цій таблиці можна зробити висновок,що найбільш більшу питому вагу серед активів нат усі 3 роки займають кредити та заборгованість клієнтів, але за 2010 рік вони займають на 20% менше питомої ваги від всіх активів порівняно з попередними двома роками. Також значну питому вагу займають гроші та їх еквіваленти, особливо у 2010 році коли вони зайняли 14,019 % активів. Трохи менше питомої ваги займають кошти банку та цінні попери у банку на продаж. Усі інші статті балансу активів займають менше 1 % від усіх активів банку. Що до зобов’язань,то вони складають 89-91% серед усіх пасивів. А Власний капітал 8,7-10,7% від усіх пасивів.

Серед зобов’язань найбільш итому вагу займають кошти банку, та кошти клієнтів, які кожен рік зростають, також має значну питому вагу і значно зростає кожен рік субординований борг. Серед власного капіталу найбільшу та найзначнішу питому вагу займає статутний капітал,який також значно зростає з кожним роком. Також помтно зростає нерозподілений прибуток, та у 2009 та 2010 році порівняно з 2008 роком резервні та іншу фонди зросли удвічі, та склали 16-17% від усього власного капіталу банку.

Що стосується темпів росту за 3 роки, то у 2009 порівняно 2008 зросли такі статті балансу, як гроші та їх еквіваленти, втричі зросли фінансові активи, а також на 800% відстрочений податковий актив, а також інші фінансові активи, але якщо брати активи цілком, то вони зменшились у 2009 на 18%. Зобов’язання також зменшились у 2009 році, зросли тільки боргові цінні папери емітовані банком, та субординований борг, по всім іншим статтям відбулося зменшення, що позитивно має вплинути на діяльність банку. А у по всім статтям власного капіталу відбулося збільшення.

Стосовно змін у 2010 році порівняно з 2009, то активи значно зросли, а само кредти та заборгованість клієнтів банком, та основні засоби та матеріальні активт. Також зросли і зобов’язання, а саме, боргові цінні папери емітовані банком та кошти банків , найбільш за все зросли унші залучені кошти, аж 1384%. Обсяг власний капіталу трохи зменшився у 2010році.

Взагалі тенденція розвитку позитивна. Банк розвивається, він має непогані показники після тяжкої економічної кризи.УкрСиббанк один із небагатьох який без особливих зусиль зміг пережити кризу та не понести сильних збитків.

І взагалі АТ «УкрCиббанк» входить в першу п’ятірку найбільших банків Украйни (за показниками капіталу, активам, кредитному портфелю) і дотримуючись своєї стратегії прагне стати основним універсальним операційним Банком для своїх клієнтів. Стратегія Банку направлена на подальший розвиток Банку у відповідності до стандартів Групи БНП Паріба та утримання лідерських позицій на ринку банківських послуг в Україні.

Першочерговими стратегічними цілями Банку є зміцнення своїх позицій на ринку України як провідного Банку, який надає широкий спектр якісних фінансових послуг, подальший розвиток у сфері роздрібного бізнесу, споживчого кредитування та утримання ринкової позиції у корпоративному банківському секторі України.