logo
Загальні положення затратного методу оцінювання нерухомості (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

4 Основні ризики використання майна підприємства як застави при банківському кредитуванні

Значення застави як забезпечувального зобовязання полягає в тому, що кредитор-заставоутримувач у випадку невиконання зобовязання боржником вправі одержати переважне перед іншими кредиторами задоволення з вартості заставленого майна. У інших випадках кредитори задовольняють свої вимоги в порядку черговості, що встановлена законодавством України.

Ризикованим моментом для банку у випадку стягнення заборгованості за рахунок вартості майна боржника або поручителя, як найбільш розповсюджу-ного засобу задоволення вимог, є можливість недоотримання належних йому коштів через витрати на проведення виконавчих дій, виконавчий збір та комі-сійну винагороду спеціалізованої торгівельної організації, яка здійснює реалі-зацію арештованого майна.

Необхідно відзначити, що рівень обовязкових утримань від вартості ре-алізації майна може суттєво змінюватися в залежності від його виду та певних обставин проведення виконавчих дій. Наприклад, для виконання судового рі-шення про стягнення визначеної суми боргу арешт може накладатися держав-ним виконавцем на все майно боржника і комісійна винагорода спеціалізованої торгівельної організації в цьому випадку може сягати 20 % від вартості прода-жу. Додатково враховуючи витрати на підготовку і проведення торгів, 10 % ви-конавчого збору та витрати на проведення виконавчих дій, отримаємо, що банк-стягувач може отримати близько 65-69% вартості реалізованого майна. На практиці винагорода торгівельної організації, як правило, дорівнює 13-18 % вартості арештованого майна і тому саме такий відсоток пропонується закла-дати у розрахунки рівня ризику кредитів без забезпечення або забезпечених порукою. Найбільший рівень обовязкових фінансових втрат при примусовому стягненні боргу, відсутність обмежень у боржника або фінансового поручителя здійснити відчуження або заставити своє майно та кошти впродовж дії кредит-ного зобовязання обумовлюють найвищий ризик таких операцій для банків-ських установ.

"right">Таблиця 3

Зниження вартості заставного майна в банках України з врахуванням ризиків його можливої реалізації

Назва банку

Яка застава потрібна під кредит готівкою

Сума кредиту, % вартості застави

Укрсоцбанк

Нерухомість, авто, земельні ділянки, депозити, сертифікати та акції ІСІ (готові розглянути)

58-80

Діамантбанк

Нерухомість

До 70

Укргазбанк

Нерухомість, автомобілі, депозити

85-95

Укрсиббанк

Нерухомість, автомобілі, земельні ділянки

70-80

Правекс-банк

Нерухомість, автомобілі, земельні ділянки, нежитлові приміщення

Від 50-70

"СЕБ банк"

Нерухомість, авто, цінні папери (готові розглянути)

До 70%

"Райффайзен Банк Аваль"

Нерухомість, авто

До 70%

Робітники банку, працюючи з одним або іншим засобом гарантування повернення кредиту, для здійснення ефективного управління кредитним ризиком мають аналізувати якісні характеристики забезпечення та зіставляти його вартісну оцінку не тільки з заборгованістю перед банком, але й забезпечити за її рахунок компенсування додаткових витрат, рівень яких залежить від обставин наведених вище.

Основну якісну характеристику забезпечення відзначимо як можливість застосувати його банком для задоволення власних вимог. Суть вказаної можливості полягає в різних рівнях ризику, які несе в собі така перспектива: вірогідність успішного застосування для погашення проблемного боргу коштів та цінностей, розміщених в банку-кредитору, або нерухомості боржника значно перевищує вірогідність використання для цього, наприклад, товарів у обігу чи транспортного засобу.

Відображення розподілу видів забезпечення відповідно до ступеню ризикованості операції, заснованого на рівні безпеки і наявності можливості задовольнити вимоги банку за його рахунок та середнього рівня втрат, визначених законодавством, надає передумови для формування ефективної системи відстеження наявності і схоронності предметів забезпечення, удосконалення політики визначення кредитоспроможності позичальника через сумарне врахування фінансово-майнового стану боржника з небезпеками того чи іншого виду забезпечення з огляду його надійності та необхідного рівня перевищення вартісної характеристики над заборгованістю.

"right">Таблиця 4

Ризикованість операцій відносно виду забезпечення і рівня встановлених законом відрахувань при примусовому стягненні боргу

Ступінь ризику застосування

Забезпечення

Середній рівень відрахувань, передбачених законом при примусовому стягненні боргу

Найменший

Депозитні вклади, дорогоцінні метали, гарантія фінансової установи

Примусове стягнення практично не використовується, діє механізм позасудового (договірного) врегулювання

Нерухомість

3-5 %

Допустимий

Транспортні засоби

13-15 %

Інше рухоме майно

Страхування кредиту

Невиплата відшкодування не розповсюджене явище, хоча спірні ситуації можливі і вирішуються в судовому порядку. Рішенням суду страховика або зобовязують здійснити виплату в межах відповідальності, або звільняють від неї.

Надзвичайний

Порука

24-33%

Майнові права вимоги

Відсутнє