logo
Банківська система України та особливості її формування

ВСТУП

Банки - це кредитно-фінансові заклади, які виконують операції щодо накопичення вільних грошових коштів підприємств, організацій та населення, посередництва в платежах, а також емісію грошей, цінних паперів, короткострокове кредитування.

Розвиток банків стримувався і стримується зараз бідністю населення та бідністю значної кількості підприємств.

Крім того, банк - це автономне, незалежне, комерційне підприємство, яке має свій продукт. Продуктом банка є насамперед формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у виді надання кредитів, гарантій, доручення, консультацій, управління власністю. Діяльність банку несе виробничий характер. Ринок висуває банк в число основних, ключових елементів економічного регулювання. Банк стає найважливішою складовою, яка забезпечує народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Зазначення грошей, кредиторів щоденно зростає, вони перетворюються в єдине джерело прискорення виробництва.

Сьогодні банківська система України - це законодавчо визначена, чітко структурована і субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні і фінансові операції на професійній основі і функціонально взаємоповязані в самостійну економічну структуру.

Банківська система виступає одним із найважливіших організаційних механізмів фінансової системи держави, який суттєво впливає на функціонування всіх економічних процесів у суспільстві. Безперебійне та ефективне функціонування всіх державних органів, розвиток суверенної держави, взаємозвязок банківських установ із субєктами господарювання, забезпечення стабільності національної валюти значним чином залежать від стану банківської системи.

Ефективне фінансово-правове регулювання функціонування банківської системи потребує чіткого розуміння її поняття та структури, її дослідження як складової фінансової системи держави, а також фективне функціонування банківської системи забезпечить зростання її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках банківських послуг та вирішення однієї із найгостріших проблем - розриву її із розвитком реального сектору економіки.

Метою роботи є дослідження банківської системи України та особливостей її формування й розвитку.

Обєктом дослідження є банківська система України.

Предметом дослідження даної роботи є банки, банківська система та банківська діяльність.

Основними завданням, які будуть досягнуті в процесі дослідження банківської системи України є:

висвітлити теоретичні аспекти функціонування банківської системи України;

проаналізувати діяльності банківської системи України ;

дослідити регулювання діяльності банківської системи України;

висвітлити роль банківської системи в розвитку фінансового ринку України;

визначити сучасний стан банківської системи;

виявити основні проблеми розвитку даної системи;

запропонувати необхідні заходи щодо вирішення наявних проблем.

Вирішення вище перелічених завдань дасть змогу дослідити банківську

систему України та зробити висновки про її сучасний стан та перспективи розвитку.