logo
Банківська система України

1.4 Місії банків (не менше пяти) використовуючи інформацію сайту Асоціації українських банків

1. Публічне акціонерне товариство "Радикал банк"

Місією ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» є максимальне задоволення потреб кожного клієнта у якісних банківських послугах на всій території України, за умови стабільної роботи банку, при повному збереженні коштів клієнта і акціонерів та інвестуванні цих коштів у реальний сектор економіки.

2. Банк Фінансова ініціатива

Місія банку полягає у наступному :

- сприяти підвищенню рівня добробуту клієнтів шляхом надання повного переліку банківських послуг приватним особам, а також стимулювати розвиток корпоративного бізнесу і всебічність банківського обслуговування корпоративних клієнтів;

- створювати сприятливі умови, для професійної карєри для співробітників банку, розвитку їх потенціалу;

- сприяти послідовному розвитку партнерських взаємовідносин з клієнтами за рахунок виконання взаємних обовязків, високої якості банківського продукту, поваги та взаємної довіри.

- сприяти розвитку економіки України, зокрема через підтримання інноваційних проектів у перспективних галузях народного господарства.

3. Дельта банк

Ми бачимо свою місію в наданні доступних, сучасних та якісних послуг, які задовольняють потреби клієнтів, а також у своєму внеску в розвиток економіки України.

Наше стратегічне завдання -- розвиток ринку доступних фінансових послуг для клієнтів. Для цього ми розробляємо, впроваджуємо та пропонуємо сучасні високотехнологічні продукти у роздрібному та корпоративному сегменті.

4. «Альфа-Банк»

Місія банку

Банк - один з лідерів серед українських приватних банків. Ми активно сприяємо інтеграції України у світове співтовариство і підтримуємо розвиток громадянського суспільства на Україні.

Ми бачимо нашою основною метою надання кожному Клієнту повного комплексу найсучасніших банківських послуг разом з постійним залученням нових досягнень у галузі інформаційних технологій, удосконалення бізнес-процесів та підвищення рівня сервісу.

Усі клієнти Банка --як приватні особи, так і найбільші корпорації - можуть завжди розраховувати на отримання першокласних банківських послуг. Стабільність та конкурентоздатність Банка забезпечена тим, що Банк прагне до лідерства в усіх сегментах фінансового ринку.

Ми планомірно розширюємо свою присутність у регіонах України та на світових фінансових ринках. Це дозволить нашим клієнтам завжди та скрізь отримувати повний комплекс сучасних, якісних, технологічних банківських продуктів та послуг на рівні світових стандартів.

5. ПАТ Банк «Фінанси та Кредит»

Місія полягає у тому, щоб завжди зберігати, брати участь у створенні та створювати самому, всіляко сприяти збільшенню та примножувати самому багатство своїх клієнтів, пропонуючи їм взаємовигідне партнерство, організовуючи партнерські стосунки на принципах стабільності, тривалості, надійності, компетентності та дотримання ділової етики, забезпечуючи ці стосунки інноваційними прагненнями та вольовими зусиллями персоналу, керівництва та власників Банку, досягаючи гармонії у стосунках між ними.

6. ПАТ КБ «Хрещатик»

Місія банку:

Забезпечення потреб кожного клієнта, корпоративного або приватного, у банківських послугах високої якості і надійності, розвиток на цій основі ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист і постійний приріст коштів клієнтів та акціонерів.

Стратегічна мета:

Постійне розширення банківського бізнесу з метою посісти лідируючі позиції на основі гнучкої та адекватної до змінюваного ринкового середовища системи управління банком.