logo
Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

4. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк"

Аналіз виданих споживчих кредитів розглянемо на підставі даних таблиць розділів 3 і 4, та звіту про результати діяльності відділення.

Як свідчать дані з розділу 3 питома вага споживчих кредитів в кредитному портфелі відділення станом на 1 січня 2005 року становить всього 7,4%., що на 1,5% більше ніж на звітну дату 2005 року.

Надання дозволу ЦО ВАТ „Кредитпромбанк" безбалансовим відділенням проводити споживче кредитування на місцях в межах встановлених лімітів (до 5 тисяч гривень без дозволу центрального банку та більше 5 тисяч з дозволу центрального банку), значно змінив кредитний портфель споживчих кредитів Красноармійського відділення, особливо в 4 кварталі 2004 року, про що свідчать дані таблиці 7.

Таблиця 7

Динаміка та структура споживчих кредитів за призначенням виданих Красноармійського відділенням банку „Кредитпромбанк", тис. грн.

Призначення

На 1.01.04

Питома вага,%

На 1.04.04

Питома вага,%

На 1.07.04

Питома вага,%

На 1.10 024

Питома вага,%

На 1.01.05

Питома вага,%

На придбання товарів широкого вжитку

10

83,3

15

37,5

22

40,7

41

41,4

79

42,7

На придбання автомобіля

21

52,5

25

47

25

25,2

42,7

23,8

На придбання житла

-

-

-

-

-

-

21

21,2

48

26

На інші споживчі цілі

2

16,7

4

10

7

13

12

12,2

14

7,5

Всього

12

100

40

100

54

100

99

100

185

100

Аналізуючи дані таблиці 7 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в портфелі споживчих кредитів займають кредити видані для придбання товарів широкого вжитку, а саме побутової техніки, меблів, ремонту житла та ін. Сума кредитів становить станом на 1.01.2004 року - 10 тис. грн. станом на 1.01.2005 року - 79 тис. грн. Це свідчить про бажання населення підвищити свій життєвий рівень та користуватися новою, більш сучасною побутовою технікою.

На другому місці знаходяться кредити на придбання житла. У першому та другому кварталі 2004 року такі кредити відсутні, а у третьому (21 тис. грн. або питома вага 21,2%) та четвертому кварталі (48 тис. грн. або 26%) відділення розпочало кредитування під програму “Житло в кредит".

Кредити на придбання автомобілів займають третю сходинку в структурному аналізі. Їх питома вага в загальному обсязі споживчих кредитів у першому кварталі становила 52,5% або 21 тис. грн., а станом на 1 січня 2005 р. до 23,8% або 44 тис. грн., таке незначне збільшення повязане (за проведеним опитуванням клієнтів) з незручністю для клієнтів в придбанні автомобілів, так як автомобільний салон знаходиться в м. Донецьк, а процедура кредитування передбачає неодноразове відвідування автосалону при процедурі придбання автомобіля.