logo
Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

3. Аналіз наданих кредитів Донбаською філею ВАТ „Кредитпромбанк"

Кредитний портфель банку збільшився більше ніж у 2 рази. Обсяг залучених коштів клієнтів збільшився майже в 2 рази і становив станом на 1.01.2005 року і становить 3 878 млн. гривень.

Минулого року банк активно реагував на нагальні потреби економіки та населення в позичкових ресурсах та активно нарощував обсяги кредитування з одночасним зниженням процентних ставок.

Протягом року банк надав кредити на загальну суму 2 мільярда 400 мільйонів гривень. При цьому банк виступив кредитором таких великих підприємств як “ВАТ „Вугільна компанія „Шахта Красноармійська-Західна №1” (10 мільйонів), підприємства атомної енергетики (понад 10 мільйонів гривень), підприємства суднобудування (8 мільйонів гривень), підприємства металургійного комплексу (12 мільйонів гривень).

Основні показники роботи банку можна розглянути в таблицi 1.

Таблиця 1

Основні показники діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”, млн. грн.

Основні показники

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

Чисті активи

3237

5094

5978

Обсяг кредитного портфеля юридичних осіб

1167

2093

3969

Обсяг кредитного портфеля фізичних осіб

24

64

319

Кошти юридичних осіб

770

1079

1595

Кошти фізичних осіб

475

1090

2283

Балансовий капітал

180

287

600

Станом на 1.01.2004 року чисті активи банку зросли в 1,5 раза, станом на 1.01.2005 року - в 1,8 раза. Обсяг кредитного портфеля юридичних осіб станом на 1.01.2004 р. зріс у порівнянні з 2002 роком в 1,7 рази, а в 2003 - в 3,4 рази. Кредитний портфель фізичних осіб в 2003 зріс в 2,6 рази, в 2004 році в 13,2 рази.

Залишки юридичних осіб станом на 1.01.2003 року складали 770 млн. грн. станом на 1.01.2004 року в 1079 млн. грн., що в 1,4 рази більше ніж у попередньому році, а станом на 1.01.2005 року в 2 рази більше ніж в 2002 році.

Залишки фізичних осіб станом на 1.01.2003 року зросли в 2,2 рази, а в 2004 році в 4,8 рази у порівнянні з 2002 роком.

Балансовий капітал станом на 1.01.2005 року склав 600 млн. грн., що у 3,3 рази більше ніж на 1.01.2003 року.

Обсяги наданих кредитів та кількість позичальників за період з 1 січня 2003 року по 1 січня 2005 року наведені в таблицях 3 і 4.

Основні показники ефективності роботи банку можна простежити в таблиці 2.

Таблиця 2

Основні показники ефективності діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”, %

Показник

Рекомендоване значення

На 1.01.2003 р

На 1.01.2004 р

На 1.01.2005р.

Зміна

Рентабельність активів

1%

1,85

1,55

1,97

+0,12

Рентабельність капіталу

8%

16,5

14,83

16,1

-0,4

Рентабельність статутного капіталу

15%

57,2

36,5

33,5

-23,7

Чиста процентна маржа

4,5%

11,7

6,8

4,4

-7,3

Чистий спред

1,25

41,4

26,5

24,6

-16,8

Протягом трьох років рентабельність активів банку незначно підвищилась. На початок 2005 року значення було вище рекомендованого (1,97%). В 2003 році банк дещо знизив обсяги кредитування, тому рентабельність активів станом на 1.01.2004 року знизилась на 0,3% у порівнянні з початком 2003 року.

Рентабельність капіталу планомірно знижувалась з 16,5% у 2002 році до 16,1% у 2004 році.

Рентабельність статутного капіталу за 2004 рік знизилася на 23,7%.

Чистий спред та процентна маржа знизились в 2004 році відповідно на 7,3% та 16,8% у порівнянні з базовим роком. Показники не опускались нижче рекомендованих нормативів НБУ, тобто це говорить про те, що банк використовував відносно дешеві джерела ресурсів і зумів розмістити їх на вигідних умовах.

Таблиця 3

Довгострокові споживчі кредити надані банком „Кредитпромбанк”, млн. грн.

На 1.01.2003

На 1.01.2004

На 1.01.2005

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2002 р.,%

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2003 р.,%

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2004 р.,%

Кредити на придбання житлових будинків

5

250

31

620

58

1160

Обсяг наданих позик на одного позичальника

195,7

91,8

1090,7

557,33

828

423

Аналізуючи дані таблиці 3 можна сказати, що значне зростання обсягів довгострокового кредитування відбулося в 2004 році, станом на 1.01.2005 року було видано в 2,7 рази більше кредитів ніж в 2002 році, тоді як в 2003 році відбулося незначне зростання в 1,1 рази. Кількість позичальників також збільшилась в 2004 році на 44436 чоловік, тоді як в 2003 році їх кількість у порівнянні з 2002 роком зросла тільки на 2874 чоловіки. В 2004 році було введено в дію завдяки довгостроковому кредитуванню 7903 будинки, а це на 3721 будинок більше ніж в 2003 році і на 5783 більше ніж в 2002 році.

Отже, можна зробити висновок, що на протязі 2003 та 2004 років довгострокові кредити стали більш “популярними” видами кредитів. Життєвий рівень населення України дещо покращився, населення почало цікавитись житловими умовами і придбавати нові квартири в кредит.

Розглянувши дані таблиці 4 можна зробити такий аналіз, що обсяг короткострокових кредитів, тобто кредитів виданих строком до одного року, в 2003 році зріс у порівнянні з попереднім в 1,7 рази, а вже в 2004 році в 13,7 рази, що свідчить про стрімке зростання попиту на такі кредити серед населення.

Таблиця 4

Короткострокові споживчі кредити, надані банком „Кредитпромбанк”, тис. грн.

На 1.01.2003

На 1.01.2004

На 1.01.2005

Тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2002р.,%

тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2003 р.,%

Тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2004 р.,%

Надано кредитів на споживчі цілі

19000

98

33000

173,7

261000

1373

Обсяг наданих позик на одного позичальника

1162

993

1028

88,5

5050

434,6

На протязі 2002 - 2004 років ситуація з споживчими кредитами вирівнювалась на користь короткострокових кредитів. Кількість позичальників у 2004 році порівняно з 2002 роком також збільшилась.

Частка проблемних кредитів складає 3% і ризик їх втрати повністю перестраховано резервами банку.

Роботу територіально віддалених безбалансових відділень показано в цьому розділі на прикладі відділення Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську.

Красноармійське територіально-відокремлене безбалансове відділення створене постановою Правління ВАТ „Кредитпромбанк”” №П-551 від 20 серпня 2003 року з метою обслуговування клієнтів та розширення їх кола, забезпечення якості та збільшення обсягів наданих банківських послуг. Відділення діє на підставі Положення про Красноармійське територіально-відокремлене безбалансове відділення Донецького обласного філіалу „Кредитпромбанк" та Дозволу Національного банку України. Згідно Ліцензії Національного банку України та за дозволом головного банку відділенню надано право на проведення таких банківських операцій:

касове обслуговування клієнтів;

ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України. Проведення операцій з касового виконання Державного бюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів;

проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів;

залучення депозитів юридичних осіб;

залучення депозитів фізичних осіб;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;

неторговельні операції з валютними цінностями;

кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг в частині кредитування юридичних та фізичних осіб;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України в частині залучення іноземної валюти на валютному ринку України;

Управління поточною діяльністю відділення здійснює начальник відділення, що призначається на посаду наказом керівника Філіалу та погоджується управлінням Національного банку України в Донецькій області.

Так як, Красноармійське відділення функціонує з серпня 2003 року, аналіз його діяльності та кредитного портфеля в цій роботі буде проводитись поквартально. Розглянемо структуру кредитного портфеля в залежності від забезпеченості за даними таблиці 5.

Станом на 1 січня 2005 року структура кредитного портфеля відділення може вважатися задовільною тому, що питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних до повернення, прострочених та пролонгованих становить не більше 50% (0,7%).

Позитивним є те, що 52,8% кредитів становлять кредити з заставою майна, яка перевищує суму кредиту на 125%.

Середня відсоткова ставка по кредитам складає 25% річних.

Таблиця 5

Динаміка кредитного портфеля відділенням Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську в залежності від забезпечення

На

01.01.2002

На

01.07.2002

На

01.01.2005

Тис. грн.

Темп росту,%

Тис. грн

Темп росту,%

Тис. грн

Темп росту,%

Всього виданих кредитів

В тому числі:

588

100

1250

212,6

2480

422

Під заставу майна, при умові, що сума застави становить не менше 125% суми кредиту

208

35,3

700

333

1200

571

Під заставу майна, при умові, що сума застави становить менше 125% суми кредиту

110

18,7

365

175

1000

480

Під страхування та поручительство

170

28,9

185

108

280

164

Пролонговані

80

13,6

80

0

20

25

Прострочені

10

1,7

10

0

10

0

Сумнівні до повернення

10

1,7

10

0

10

0

При аналізі та перегляді портфелю кредитів необхідно проводити оцінку кредитних ризиків. Кредитний ризик оцінюється на звітну дату. Резерв використовується тільки для покриття непогашеної кредитної заборгованості.

Сукупний обєм кредитних вкладень склав 2480 тис. гривень. Залишок позичкової заборгованості за 4 квартал 2004 року зріс у 1,5 разів. При цьому середньозважена відсоткова ставка становить 24%.

Питома вага позичальників - підприємства харчової промисловості, підприємства, що займаються торгівлею та посередницькою діяльністю (61%).

Сума кредитів, наданих фізичним особам склала 185 тис. гривень при середньозваженій процентній ставці 24,5%.

Доля прострочених кредитів за 4 квартал 2004 року зменшилася на 4,6%, та становить 15 тис. гривень; питома вага пролонгованої позичкової заборгованості складає 4,8% та становить 119 тис. гривен, що на 0,2% менше ніж у 3 кварталі 2004 року.

Визначені зміни відбулися в цільовій структурі кредитних вкладень по обємах короткострокового кредитування, що видно з даних в таблиці 6.

Таблиця 6

Структура та обсяги кредитів виданих відділенням Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську в залежності від обєктів кредитування, тис. грн.

На 1.01.04

На 1.07.04

На 1.01.05

Тис. грн

Питома вага,%

Тис. грн

Питома вага,%

Тис. грн

Питома вага,%

Всього наданих кредитів, в тому числі:

588

100

1405

100

2480

100

Кредити на утворення матеріальних запасів, сировини

458

77,9

810

57,6

1723

69,5

Кредити на придбання товарів для реалізації

95

16,2

210

14,9

572

23

Споживчі кредити

35

5,9

85

27,5

185

7,4

Як видно з даних таблиці 6. станом на 1 січня 2005 року кредитний портфель Красноармійського відділення банку „Кредитпромбанк" зріс на 1892 тис. гривень, тобто в 4,2 рази у порівнянні з минулим роком. Збільшилася сума кредитів, наданих підприємствам всіх форм власності на утворення матеріальних запасів та сировини на 1265 тис. гривень, що зумовлено ростом виробництва та збільшенням оборотних засобів. Разом з тим питома вага цих кредитів в структурі кредитного портфеля за півроку зменшилася і становить 69,5%, що на 8,4% менше у порівнянні з даними на початок року. Це свідчить про недостатньо проведену роботу в плані кредитування з підприємствами переробної галузі.

Питома вага кредитів наданих на придбання товарів для реалізації збільшилась на 6,8% і становить 572 тис. гривень.

Сума кредитів наданих фізичним особам становить 185 тис. гривень, що на 150 тис. гривень більше ніж у попередньому році. Питома вага споживчих кредитів становить 7,4% від суми кредитного портфелю в 2004 році. Таке незначне збільшення споживчих кредитів за рік (з 5,9% до 7,4%) зумовлене тим, що відділенню порівняно недавно надане право самостійно проводити кредитування фізичних осіб.

Станом на 1.01.2005 року Красноармійське відділення отримало доходів від кредитування фізичних та юридичних осіб у вигляді процентів за користування кредитом на суму 455,8 тис. гривень. З них за користування споживчими кредитами - 35,3 тис. гривень.