logo
Характеристика банківської системи США

4. Кількість банківських установ, їх види, спеціалізація та форма власності

Близько 10 000 комерційних банків забезпечують ефективне функціонування банківської системи США. Точна кількість банківських установ та їх сукупних активів станом на 31 грудня 2014 року, згідно звіту Федеральної корпорації страхування депозитів (ФКСД), наведена в 1-му розділі в табл. 1.1.

Приблизно 2/3 з них є банками штатів, тобто приватними банками, діючими відповідно до чартеру штату. Решта одержує чартери від федерального уряду, тобто є національними банками. До ухвалення Закону "Про дерегулювання депозитних установ та контроль за грошовим обігом" ця відмінність була важливою, оскільки закон зобовязав національні банки входити у федеральну резервну систему, тоді як банки штатів самі вирішували приєднуватися до неї чи ні, це пояснюється відсутністю єдиного банківського законодавства.

Цікавою є динаміка кількості комерційних банків та ощадних інститутів протягом 10 років (з 2004 по 2014 рр.), наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Динаміка кількості комерційних банків та ощадних інститутів протягом 10 років (з 2004 по 2014 рр.)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Commercial Banks

5 642

5 876

6 096

6 291

6 530

6 840

7 087

7 284

7 401

7 526

7 631

New Reporters

0

1

0

3

9

25

89

164

178

166

122

Mergers

240

204

172

166

184

152

261

282

305

269

261

Savings Institutions

867

936

987

1 066

1 128

1 172

1 218

1 250

1 279

1 307

1 345

New Reporters

0

1

0

0

2

6

9

17

16

13

6

Mergers

34

28

36

30

13

27

32

39

37

41

58

Джерело: складено за даними статистичного звіту ФКСД (FDIC) за 31.12.2014р. , сайт : www.fdic.gov)

З таблиці видно що останнім часом в США чітко простежується тенденція до концентрації банківського капіталу.

В огляді, опублікованому ФКСД, знаходимо підтвердження цим висновкам (рис. 5.1.)

Рис. 5.1 Динаміка кількості банківських установ з 1984 по 2013 рр.

Джерело: складено за даними FDIC BANKING REVIEW: Consolidation in the U.S. Banking Industry: Is the “Long, Strange Trip” About to End? by Kenneth D. Jones and Tim Critchfield, сайт : www.fdic.gov)

Найбільш розповсюдженим типом банків у США є бесфіліальний банк - банк без філій. Число банків у США значно перевершує число банків у будь-якій іншій країні саме через те, що бесфиліальні банки - абсолютно переважний тип банків у США. Бесфилиальні банки зберігають своє значення, але відділення, банківські холдингові компанії та інші організаційні структури в наші дні грають усі зростаючу роль.

Комерційні банки. Група комерційних банків найбільш численна і займає провідне місце на фінансових ринках США. Мова йде, в принципі, про депозитні банках, джерелами ресурсів яких є в основному депозитні вклади (термінові і до запитання). Комерційні банки здійснюють короткострокове фінансування торгівлі, платіжний оборот, включаючи операції з чеками та кредитними картками, трастові послуги (управління майном). Крім того, дозволяється виконувати операції з цінними паперами, але за рахунок клієнтів і за їх дорученням, що відображає тенденцію до розмивання меж окремих видів фінансових інститутів. Спостерігається також тенденція до збільшення довгострокових кредитів.

Комерційні банки відіграють роль "робочих конячок" фінансової системи США. Приблизно 2 / 3 з них є банками штатів, тобто приватними банками, що діють відповідно до чартеру штату. Інша третина одержує чартери від федерального уряду, тобто є національними банками. До прийняття DIDMCA це розходження було важливим, тому що закон зобовязував національні банки входити у федеральну резервну систему, тоді як банки штатів самі вирішували приєднуватися до неї чи ні.

У ресурсах комерційних банків США власні капітали становлять невелику частину - до 7,5 %; основна частка припадає на депозити, серед яких 45 % - депозити до запитання і 55 % - строкові депозити. Активні операції комерційних банків складаються із кредитів (приблизно 55-60 %). Менше займають інвестиції, причому вони більшою мірою складаються із вкладень у державні цінні папери, в основному федеральні.

Необхідно зазначити, що банківський акт 1933 року заборонив комерційним банкам купувати акції промислових та торгових компаній. Однак це не означало ліквідацію злиття банків з промисловими компаніями. Типовою формою такого злиття є входження великих банків і промислових компаній в одні й ті самі фінансово-промислові групи. Комерційні банки не мають права купувати акції промислових та торгових компаній за свій рахунок, але мають право управляти майном цих компаній за порукою своїх клієнтів. Останні часто довіряють банкам право голосу на загальних зборах акціонерів. По суті, це своєрідна форма обходу заборони комерційним банкам володіти акціями підприємств.

Інвестиційні банки. Інвестиційний банк, строго кажучи, банком не є, бо він не виконує рядові банківські функції, насамперед, прийняття вкладів та кредитування. Це підкреслюється і тим, що контроль діяльності інвестиційних банків США здійснюється Комісією з цінних паперів та фондового ринку (Securities and Exchange Commission, SEC), а не Радою ФРС.

Інвестиційні банки здійснюють два основних види операцій з цінними паперами:

1) гарантування емісії цінних паперів, коли банк гарантує компаніям, які випускають цінні папери, їх розміщення, причому зобовязується купити за свій рахунок ті папери, які самі компанії не зможуть розмістити на ринку;

2) безпосереднє розміщення цінних паперів компаній. У цьому випадку інвестиційні банки скуповують акції та облігації компаній, а потім розмішують їх на ринку. При цьому інвестиційні банки широко використовують засоби, які вони отримують у позику від інших комерційних банків, для інвестицій у цінні папери.

Таким чином, хоч самі комерційні банки не мають права скуповувати, наприклад акції промислових корпорацій, але непрямо - через позики комерційних банків інвестиційним банкам - ресурси комерційних банків фактично інвестуються в ці акції.

До основних впливових інвестиційних банків належать: First Boston Corp.; Finer&Smith та ін.

Основними функціями інвестиційних банків є:

- емісійна - ведення переговорів з торговельно-промисловими компаніями про випуск цінних паперів;

- технічна - підготовка випусків цінних паперів;

- андерайтинг - взяття обовязків розмістити цінні папери на ринку та придбати ту їх частину, яка не буде розміщена;

- інвестиційна (дилерська) - купівля-продаж цінних паперів за власний рахунок;

- брокерська - купівля-продаж цінних паперів для клієнтів на комісійній основі;

- консультаційна - консультації з фінансових питань.

Такі операції в США здійснюють близько 4000 фірм, які входять у Національну асоціацію дилерів, у тому числі близько 700 інвестиційних банків.

У США функціонує більше 20 установ, які регулярно очолюють синдикати та входять до складу цих синдикатів з розміщення цінних паперів, ведуть справи, повязані зі злиттями та поглинанням. Серед них Goldman Saks, Kredi Svith First Boston та ін. Значне поширення інвестиційних банків у США повязане із законодавчими обмеженнями для комерційних банків на виконання емісійних та інвестиційних операцій.

Донедавна банківське законодавство обмежувало можливості прямої концентрації банків через створення мережі філій. Тому у післявоєнний період у США поширеними були приховані форми концентрації, такі як кореспондентські звязки, холдинг-компанії. Банківське законодавство США тривалий час забороняло відкриття відділень за межами штату, у якому містилася головна контора банку, у деяких штатах банкам взагалі було заборонено мати відділення. Лише за останній час можна спостерігати зростання чисельності філій та зменшення загальної кількості юридично незалежних банків (колишні дочірні банки перетворюються на філії та відділення).

Значний вплив на діяльність комерційних банків мав Закон 1980 р. "Про дерегулювання депозитних установ та контроль за грошовим обігом". Цей закон ліквідував основний стимул для банків залишатися поза ФРС - більш низькі вимоги до банківських резервів. Нині всі депозитні установи США (комерційні банки, кредитно-ощадні банки, ощадно-позичкові асоціації, кредитні спілки та ін.) повинні мати однаковий відсоток своїх чекових та страхових депозитів або у формі готівки у видатковій касі, або у формі депозитів у федеральних резервних банках.

З 1965 р. американські банки значно розширили обсяги своїх міжнародних операцій, розпочався швидкий процес створення відділень американських банків за кордоном та відділень іноземних банків на території США. Унаслідок цих змін потужні комерційні банки сьогодні здійснюють свої операції в усьому світі.

До спеціальних банків, що проводять депозитну діяльність, належать взаємоощадні та акціонерні ощадні банки, які приймають заощадження населення та інвестують їх у різні активи. 100 найбільших взаємоощадних банків зберігають 75 % усіх активів цих банків. Значна частина капіталів перебуває в чотирьох північно-східних штатах - Нью-Йорк, Пенсільванія, Масачусетс, Коннектикут.

Ощадні інститути отримують дозвіл на здійснення своєї діяльності або на федеральному рівні, або на рівні штату. У першому випадку вони організовані на кооперативних засадах, у другому - можлива і акціонерна форма. В основному їх пасиви представлені ощадними і терміновими вкладами. Активні операції обмежуються наданням іпотечних кредитів.

Ощадною справою також займаються державні ощадні каси при поштових відділеннях, які було створено у 1910 р. їхні кошти вкладаються в облігації федерального уряду та у місцеві комерційні банки. У США виділяється група спеціалізованих кредитно-фінансових установ, які надають споживчі кредити. До них належать інвестиційні компанії або трести, фінансові компанії, кредитні спілки та позиково-ощадні асоціації. Останні досить поширені в США. Це кооперативні установи, які надають своїм членам позики на купівлю та будівництво житла.

Кредитні спілки (товариства) можуть створюватися як на федеральному рівні, так і рівні штату. в. У 80-х роках XX ст. спостерігався бум створення кредитних спілок, які так розширили свої операції, що в багатьох сферах (наприклад, по операціях з чеками, кредитними картами, надання споживчих та іпотечних кредитів) вони становлять серйозну конкуренцію комерційним банкам.

Слід також виокремити групу установ, які надають кредити фермерам. Ці установи свого часу відіграли і продовжують відігравати важливу роль в економіці сільського господарства США.

Система фермерського кредиту (далі - СФК) є другою за величиною групою кредиторів сільського господарства та найбільшим кредитором під нерухомість. Першу згадку про СФК можна знайти в 1908 p., коли президент Теодор Рузвельт створив спеціальну Комісію з вивчення життя в сільській місцевості. СФК - досить розгалужена в національних масштабах мережа фінансових інститутів, що належать самим позичальникам, її основне завдання полягає в залученні фондів грошового ринку для розміщення їх у вигляді позичок сільським товаровиробникам. СФК була створена з ініціативи Конгресу США в 1916 р. для забезпечення сільського господарства надійним джерелом кредиту. Незважаючи на те, що на початковій стадії СФК розвивалася тільки завдяки зусиллям уряду, вона є приватною власністю банків та асоціацій, які володіють нею на кооперативній основі. Таким чином, СФК - це система банків та їх асоціацій у формі кооперативів, які належать і керуються обраною пайовиками Радою директорів.

На сьогодні СФК складається із семи кооперативних банків, що кредитують фермерів, які забезпечують надання коштів 232 регіональним асоціаціям позичальників. Саме регіональні асоціації розмішують кредити серед сільських клієнтів.

Крім інспекції, яка здійснюється на федеральному рівні, усі інститути СФК мають і інші гарантії фінансової стабільності. Так, сума капіталу повинна бути не меншою, ніж 7 відсотків активів, а також мають здійснюватися обовязкові щорічні відрахування в Страховий фонд, що був спеціально створений у 1988 році для страхування зобовязань банків СФК. Кредитні ресурси СФК поповнює за рахунок емісії облігацій під гарантії з боку Федеральної корпорації з фінансування банків СФК. Основне призначення цієї корпорації - продавати цінні папери інвесторам і розміщувати мобілізовані кошти серед фермерів. Інвестори охоче купують цінні папери, що випускаються Корпорацією, тому що в даному випадку вони отримують вищий відсоток, ніж за державними облігаціями.

Кредитування фермерських господарств здійснює також обєднане федеральне агентство з надання послуг фермерам, яке було створено ще в 40-х роках як реакція на кризу в сільському господарстві. її функції - надання сільськогосподарських кредитів, розроблення і реалізація сільськогосподарських програм, забезпечення автоматизації сільськогосподарського виробництва та ін.

Окремий вид установ банківського сектора становлять закордонні банки - банки інших держав, що діють на території США.

Велика кількість банківських установ у США та присутність різних видів банків свідчить про розвиток банківської системи країни на високому рівні. Саме історичні передумови становлення банківської системи зумовили підпорядкування та охоплення усіх господарських звязків банківськими операціями. Сталий розвиток країни та широке розповсюдження американського долара як світової валюти є свідченням ефективно діючої банківської системи США.

Експортно-імпортний банк

Як і в інших розвинених країнах, так і США спостерігається посилення державного втручання у банківську сферу. Державні кредитні програми здійснюються у трьох основних секторах економіки - у сільському господарстві, житловому будівництві, зовнішньоекономічних звязках. Головна державна установа у секторі кредитування зовнішньої торгівлі - Експортно-імпортний банк США, який було створено у 1934 р. з метою сприяння експорту американських товарів шляхом надання кредитів іноземним імпортерам та гарантій американським комерційним банкам за зовнішніми зобовязаннями.

Експортно-імпортний банк США (Export-Import Bank of the United States, скорочено Eximbank) - державний спеціалізований банк. Сучасну назву отримав у 1968 р. Заснований як тимчасова установа. Банк став важливим інструментом державного регулювання економіки, зовнішньої торгівлі та міжнародних кредитних відносин. Діяльність банку регламентується законом, прийнятим у 1945 р., та наступними доповненнями до нього. Згідно із законом банк повинен доповнювати та заохочувати приватний капітал, але не конкурувати з ним. Основним завданням банку є сприяння експорту американських товарів шляхом надання кредитів іноземним імпортерам та гарантій американським комерційним банкам за зовнішніми зобовязаннями. Банк надає переважно середньо- та довгострокові експортні кредити (до 12 років, в окремих випадках до 20 років), які отримуються для безперебійної поставки товарів та надання послуг американськими фірмами. Кредити, як правило, повязані зі сплатою товарів таких потужних американських фірм, як "Боінг", "Дженерал електрик", "Локхід" та ін. Банк надає кредити безпосередньо іноземним фірмам та урядам самостійно або разом із комерційними банками США. Така практика розпочалася з 60-х років.