Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

дипломная работа

2.1 Загальна оцінка потенціалу банку щодо залучення коштів

За станом на 1 січня 2007 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в Україні мали 170 банків, у тому числі: 135 банків (79,4 % від загальної кількості діючих банків) - акціонерні товариства (з них: 91 банк (53,5%) - відкриті акціонерні товариства, 44 банки (25,9%) - закриті акціонерні товариства), 35 банків (20,6%) - товариства з обмеженою відповідальністю [81].

У 2006 року капітал (балансовий) банків збільшився на 70,0 % і за станом на 01.01.2007 р. становить 43,3 млрд.грн.

За 2006 рік зобовязання банків України збільшилися на 57,7% або на 108,7 млрд.грн. і на 01.01.2007 становили 297,2 млрд.грн., в т.ч. нерезиденти - 23,7 % від зобовязань.

Збільшення зобов`язань банків відбулось, в основному, за рахунок строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків - на 40,2 млрд.грн. або в 2,5 разів, збільшення коштів фізичних осіб - на 33,5 млрд.грн. або на 46,2 %, коштів субєктів господарювання - на 15,7 млрд.грн. або на 25,6%, кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - на 4,8 млрд.грн. або в 2,4 рази, коррахунків інших банків - на 3,7 млрд.грн. або в 2 рази, цінних паперів власного боргу - на 3,3 млрд.грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд.грн. або на 83,0%.

Зобов`язання банків мають таку структуру. Кошти Національного банку України складають 0,5 % від загальної суми зобовязань; коррахунки інших банків - 2,5%; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків - 22,8%; кошти субєктів господарювання - 25,9 %; кошти фізичних осіб - 35,7 %; кошти небанківських фінансових установ - 2,5 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів - 0,6 %; кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 2,8%, цінні папери власного боргу - 2,1 %; субординований борг - 1,6 %; інші зобов`язання - 3,0%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 81,8 млрд.грн. або 77,2 % від загальної суми вкладів, а кошти до запитання - 24,2 млрд.грн. або 22,8 %. Кошти в національній валюті складають 53,8% від загальної суми коштів фізичних осіб.

Згідно рішення комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків [19], визначено такі граничні межі розміру активів для окремих груп банків банківської системи України на 2007 рік:

- група I: більше 5000 млн. грн.;

- група II: більше 2000 млн. грн.;

- група III: більше 700 млн. грн.;

- група IV: менше 700 млн. грн.

Таблиця 2.1 Групування банків на 2007 рік за розміром активів за станом на 01.12.2006 [19] (тис. грн.)

N з/п

Назва банку

Активи

Група 1.

1

ПРИВАТБАНК

31 556 790

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (бувший АППБ “АВАЛЬ”)

26 174 268

3

УКРСИББАНК

21 118 102

4

ПРОМІНВЕСТБАНК

17 498 664

5

УКРЕКСІМБАНК

17 358 945

6

УКРСОЦБАНК

15 701 129

7

ОТП БАНК ( бувший РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА)

10 668 667

8

ОЩАДБАНК

10 472 989

9

"НАДРА"

9 654 333

10

"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

6 950 295

11

КРЕДИТПРОМБАНК

6 687 150

12

"ФОРУМ"

6 581 898

13

БРОКБІЗНЕСБАНК

6 431 775

14

УКРПРОМБАНК

6 176 224

15

ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ БАНК

5 631 563

кількість: 15

Аналізуємий в дипломному проекті Банк "Фінанси та Кредит" зареєстро-вано 19 липня 1990 року [83] як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як Комерцій-ний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни: Банк зареєстро-вано як Банк "Фінанси та Кредит", ТОВ. Аудитор Банку - KPMG.

Членство у міжбанківських обєднаннях, біржах, асоціаціях і міжнарод-них організаціях:

- Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ)

- Українська Фондова Біржа (УФБ)

- Асоціація Українських Банків (АУБ)

- Позабіржова Фондова Торгівельна Система (ПФТС)

- Київський Банківський Союз (КБС)

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

- VISA International (Принциповий член)

- MasterCard International (Принциповий член)

- Western Union (Прямий агент компанії)

- МБРР (Банк-агент з обслуговування кредитних ліній, гарантованих Кабінетом Міністрів України)

- Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД)

Кореспондентський рахунок у грн. № 32001170801 у Головному управ-лінні НБУ по м. Києву та Київській області. Кореспондентський рахунок у дол. США - Citibank, New York, Кореспондентський рахунок у євро - Сitibank, Frankfurt/Main, МФО: 300131, Код ЄГПОУ: 09807856

Ліцензії та дозволи, які має Банк:

- Банківська ліцензія № 28 від 20.01.2003 р.

- Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113408 от 27.10.2004 р. на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів

- Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113408 от 27.10.2004 р. на право виконання професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Банком "Фінанси та Кредит" емітовано понад 350 тис. платіжних карток міжнародних платіжних систем "VISA" і "MasterCard". Банк має ліцензії на торгівельний еквайринг за картками міжнародних платіжних систем і станом на 01.10.2006 року надає послуги еквайрингу 1601 торгівельній точці на базі власного процесингового центру, що працює з 1997 року. До інфраструктури карткового бізнесу Банку входить 245 банкоматів, понад 1300 POS-терміналів і 302 пункти видачі готівки.

За станом на 01.10.2006 року система Банку "Фінанси та Кредит" вклю-чає 16 філій і 233 безбалансових відділення по всій Україні.

24 листопада 2006 року кошти від розміщення євробондів були отримані Банком "Фінанси та Кредит" у повному обсязі. Доходність дебютного випуску єврооблігацій Банку "Фінанси та Кредит" було втановлено на рівні 10, 375 % річних з погашенням у січні 2010 року. Це найбільш тривалий термін для де-бютних облігацій, випущених недержавними банками України (3,2 роки). Лід- менеджерами розміщення виступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank і VTB Europe (no books).

15 грудня 2006 року відбулися збори учасників Банку "Фінанси та Кре-дит" на яких було прийнято рішення про реорганізацію Банку. Банк "Фінан-си та Кредит", який наразі зареєстрований у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), буде реорганізований у відкрите акціонерне товарист-во (ВАТ) - прості іменні акції номіналу 0,5 грн., загальна сума емісії при цьому становитиме 519 000 062,5 грн.

На даний момент учасниками Банку є: ЗАТ "F&C Realty"(48,95%), ТОВ "Асканія"(48,6%), Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2,44%), Центральне правління Українського товариства глухих (УТОГ) (0,003%).

В таблицях Додатку Г наведені основні характеристики балансу та звітів про фінансові результати БАНК “Фінанси та Кредит” у 2004 -2007 роках.. На рис.2.1 - 2.5 наведені графіки динаміки характеристик банку у 2003 -2007 роках [82].

Рис.2.1. - Динаміка прибутковості статутного капіталу та активів в БАНК “Фінанси та кредит” за 2004 - 2007 роки

Рис.2.2. - Динаміка росту активів, залучених коштів та власного капіталу в БАНК “Фінанси та кредит” за 2003 - 2007 роки

Рис.2.3. - Динаміка рівня відношення залучених коштів до власного

капіталу в БАНК “Фінанси та кредит” у 2003 -2007 роках

Рис.2.4. - Порівняльні показники відношення залучених коштів до власного капіталу в найбільших банках України станом на 01.04.2007 року

Рис.2.5. - Положення БАНК “Фінанси та Кредит” на ринку залучених коштів в банківській системі України станом на 01.04.2007 року

Як показують наведені на рис.2.3 - 2.4. порівняльні показники відношен-ня залучених коштів до власного капіталу в найбільших банках України станом на 01.04.2007 року, цей показник для БАНК “Фінанси та Кредит” дорівнює 5,8, при рівні показника у лідера АКБ “Приватбанк” - 6,4 та максимальному значен-ні до 7,0. Таким чином, потенціал банку для залучення коштів використано у високому ступені.

Як показують результати аналізу, наведені на графіках рис. 2.5 БАНК “Фінанси та Кредит” станом на 01.04.2007 року займає 9-те місце в банківській системі України по обсягам залучених коштів юридичних та фізичих осіб, при цьому ці обсяги в 5 разів менші, ніж у лідера БС України - АКБ “Приватбанк”.

Делись добром ;)