logo
Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

ВСТУП

Банківські ресурси - це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозвязку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем повязаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання - формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку - це перше питання яке постає перед його засновниками.

Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк».

Аналізований обєкт - ТОВ «Укрпромбанк»

Аналізований період: 2004 - 2006 р.

Аналізовані показники:

- показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);

- показники фінансового стану (динаміка обсягу й структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів, ліквідності);

- аналіз депозитних операцій банку.

Як інформаційна база для аналізу використана бухгалтерська звітність ТОВ «Укрпромбанк» за 2005, 2006 роки:

- бухгалтерський баланс;

- звіт про прибутки й збитки;

- звіт про рух грошових коштів.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми:

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз,

- аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

- порівняльний аналіз;

- методи табличного й графічного подання результатів.