logo
Аналіз банку Укрсоцбанк

Формування ресурсів банку

Особливості структурної побудови ресурсів за джерелами формувння

Таблиця 1

Статті пасивів

2004 рік

2005 рік

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Зобовязання

1. Кошти банків

242 924

3,44

975 485

9,06

2. Кошти юридичних осіб

3 489 118

49,36

4 802 898

44,62

3. Кошти фізичних осіб

2 225 126

31,48

3 547 260

32,96

4. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4 457

0,06

79 823

0,74

5. Боргові цінні папери, емітовані банком

12 500

0,18

71 803

0,67

6. Нараховані витрати, що мають бути сплачені

51 847

0,73

102 364

0,95

7. Інші зобовязання

132 505

1,87

156 157

1,45

Усього зобовязань

6 158 477

87,13

9 735 790

90,46

Капітал

1. Статутний капітал

70 000

0,99

70 000

0,65

2. Власні акції, що викуплені в акціонерів

- 414

- 0,01

- 67

- 0,001

3. Емісійні різниці

983

0,01

957

0,01

4. Резерви та інші фонди банку

19 915

0,28

443 461

4,12

5. Резерви переоцінки основних засобів

399 442

5,65

394 973

3,67

6. Резерви переоцінки цінних паперів

-

-

-

7. Прибуток минулих років

334 218

4,73

511

0,00

8. Прибуток поточного року

85 711

1,21

117 339

1,09

Усього власного капіталу

909 855

12,87

1 027 174

9,54

Усього пасивів

7 068 332

100,00

10 762 964

100,00

Збільшення пасивів було забезпечено як за рахунок зобовязань банку, так і за рахунок капіталу. За підсумками 2005 року капітал АКБ «Укрсоцбанк» перевищив мільярд гривень (1 027,2 млн .грн.) та збільшився проти минулого року на 12,89 % (1027174 / 909855 * 100 - 100).

В 2005 році політика банку щодо управління зобовязаннями характеризувалась розширенням спектру фінансових інструментів та ринків залучення коштів.

Так АКБ «Укрсоцбанк» в звітному році став одним з лідерів серед українських банків за випуском єврооблігацій і залученню синдикованих кредитів. Банк посів третє місце за обсягом залучених синдикованих кредитів серед вітчизняних банківських установ і четверте - за випуском єврооблігацій.

Високі рейтинги міжнародних агенцій дозволили «Укрсоцбанку» навесні 2005 року успішно дебютувати на ринку єврооблігацій. Банк розмістив трирічні єврооблігації на суму $100 млн. з прибутковістю 9,0%. Лід-менеджерами випуску виступили міжнародний банк ABN AMRO та Мoscow Narodny Bank (Лондон). Строк погашення облігацій - 6 червня 2008 року. Єврооблігаціям банку були привласнені рейтинги "Ba3" від агентства Moody`s і "B-" від агентств Fitch, Standard & Poors. Підписана угода дозволила встановити нові рівні запозичень, оскільки ставка прибутковості в 9% на момент розміщення була рекордно низькою для українських банків, які виходили на ринки єврооблігацій до появлення пропозицій АКБ «Укрсоцбанк».

В структурі зобовязань за підсумками 2005 року основну масу - 8 350,0 млн.грн. (77,58 %) складали кошти субєктів господарювання та фізичних осіб. Їх обсяги збільшились в порівняння з 01.01.2005 року в 1,5 рази (на 2 636 млн.грн.).

В структурі залишків коштів на рахунках клієнтів найбільшу частку (57,4%) формували кошти юридичних осіб - субєктів господарської діяльності. 38% цих коштів становили підприємства та організації, основним видом діяльності яких є торгівля, 8% - дослідження та розробки; 6% - будівництво, 5,6% - металургія.

Кошти населення в структурі коштів клієнтів займали 42,5% та їх залишки протягом року збільшились на 1 322,1 млн.грн. (в 1,6 рази) і досягли рівня 3 514,2 млн.грн. насамперед за рахунок строкових коштів.

Різноманітність та гнучкість продуктового ряду депозитів фізичних осіб сприяли нарощенню ресурсної бази банку та утриманню лідируючих позицій на зазначеному сегменті ринку (4 позиція серед найбільших банків України).

Капітал банку, його структура та особливості формування

Як видно з табл. 1, капітал банку в 2005 році збільшився на 117319 тис. грн. Це збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення резервів та фондів банку, а також за рахунок прибутку.

Нарощування власного капітал банк не здійснював через збільшення розміру статутного капіталу.

Поряд зі збільшення капіталу має місце зменшення його питомої ваги з 12,87 % до 9,54 % в структурі пасивів.

У лютому 2006 року один із провідних європейських банків італійський Banca Intesa підписав договір про купівлю 85,42 % акцій «Укрсоцбанку» за $1,16 млрд. - рекордно високу ціну для банківської системи України. У вересні 2006 року Banca Intesa заявив, що угода передбачає придбання 88,55 % акцій «Укрсоцбанку» з наданням решті акціонерам (міноритарним) опціону на продаж акцій з метою контролю над 100 % його акціонерного капіталу. При цьому вартість 100-відсоткового пакета акцій «Укрсоцбанку» (станом на вересень 2006 року) оцінено в $1,4 млрд.

Кількість акцій, якими володіють члени органів управління Банку станом на кінець 31 грудня 2005 року - 5 936 170 шт., що складає 0,84802 % статутного капіталу Банку.

Акціонер, що має істотну участь у банку станом на кінець дня 31 грудня 2005року - це ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”:

- сума внеску - 52507,6 тис. грн.;

- частка від статутного капіталу - 75,01 %.

Депозити для фізичних осіб: види та умови надання

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує для приватних клієнтів депозитну програму, яка передбачає такі види вкладів:

· «Класичний»

· «Капітал»

· «Ощадний»

· «Золотий»

· «Позичковий»

· «Цільовий»

Усі види депозитів передбачають інформаційне забезпечення - банк щомісяця надає безкоштовну виписку з рахунку із перерахуванням всіх операцій за минулий місяць.

Розглянемо більш детальніше декілька видів вкладів

Вклад «Класичний»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

3, 6, 9, 12 місяців

Процентна ставка (річна)

-

грн.

USD

EUR

3 місяці

10,50%

7,50%

5,50%

6місяців

12,50%

8,00%

6,50%

9 місяців

12,50%

8,50%

7,00%

12місяців

13,00%

9,00%

7,25%

Сплата процентів

По закінченні строку депозиту

Мінімальна сума вкладу

1000грн., 200USD, 200EUR

Порядок поповнення

Поповнення вкладу недопускається

Часткова видача вкладу

Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу

Дострокове відкликання

За ставкою 2% річних в гривні та 0,5% в іноземній валюті річних за весь період вкладу

Переваги

Фіксований розмір процентної ставки навесь строк вкладу

Вклад «Капітал»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

3, 6, 9, 12 місяців

Процентна ставка (річна)

-

грн.

USD

EUR

6мiсяцiв

13,00%

8,00%

6,50%

12мiсяцiв

14,00%

9,00%

7,25%

18мiсяцiв

14,00%

9,00%

7,25%

24мiсяцi

14,00%

9,00%

7,25%

Сплата процентів

Щомісячно, навибір вкладника проценти нараховуються надепозитний, збільшуючи основну суму вкладу, або поточний рахунок

Мінімальна сума вкладу

500грн., 100USD, 100EUR

Порядок поповнення

Дозволяється

Часткова видача вкладу

Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу

Дострокове відкликання

У період до 3 міс. - по ставці 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки за умовами договору за весь період знаходження коштів нарахунку, в період від 3 до 6 міс. - 50% від вказаної ставки, в період від 6 до12міс.- 60% від вказаної ставки, в період від 12 до24міс.- 70% від вказаної ставки

Переваги

Вклад “Капітал" дозволяє: 1) використати механізм капіталізації процентів, коли нараховані на кошти проценти приєднуються до суми вкладу; 2) отримувати щомісячний дохід у відсотках , що нарахований на суму вкладу.

Для пенсіонерів, при предявлені посвідчення пенсіонера України, встановлюється підвищений на 0,2 % річних розмір процентної ставки за вкладами «Класичний» та «Капітал».

Вклад «Ощадний»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

безстроковий 3, 6, 9, 12 місяців

Процентна ставка (річна)

грн.

USD

EUR

9,00%

5,50%

4,50%

Сплата процентів

Щорічно або при повернені всієї суми вкладу

Мінімальна сума вкладу

1000грн ., 200USD, 200EUR

Порядок поповнення

Дозволяється

Часткова видача вкладу

Дозволяється

Закриття рахунку

В будь-який час за ставкою, вказаною в договорі

Переваги

· Вклад має вільний режим накопичення та використання коштів

· Можливість вилучити суму вкладу в будь-який час без втрати відсотків

· Відсотки нараховуються за весь час перебування коштів на вкладному рахунку по ставці, вказаній в договорі

Високі процентні ставки в порівнянні зі ставками по поточних рахунках фізичних осіб

Депозити для юридичних осіб: види та умови надання

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує для малого та середнього бізнесу депозитні програми, які передбачають такі види вкладів:

· «Стандартний»

· «Комерційний»

· «OnLine»

Вклад «Стандартний»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

1-12 місяців

Процентна ставка (річна)

Строк вкладу

Сума (грн)

грн.

USD

EUR

1місяць

до 500 тис. грн.*

6,50%

3,50%

3,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

7,00%

3,50%

3,50%

більше 1 млн.**

7,50%

4,00%

4,00%

2місяці

до 500 тис. грн.*

8,50%

4,50%

4,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

9,00%

4,50%

4,50%

більше 1 млн.**

9,50%

5,00%

5,00%

3місяці

до 500 тис. грн.*

9,50%

5,00%

5,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

10,00%

5,00%

5,50%

більше 1 млн.**

10,50%

5,50%

6,00%

4місяці

до 500 тис. грн.*

11,00%

5,50%

6,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

11,50%

5,50%

6,50%

більше 1 млн.**

12,00%

6,00%

7,00%

5місяців

до 500 тис. грн.*

11,00%

5,50%

6,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

11,50%

5,50%

6,50%

більше 1 млн.**

12,00%

6,00%

7,00%

6місяців

до 500 тис. грн.*

11,50%

6,00%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,00%

6,00%

7,00%

більше 1 млн.**

12,50%

6,50%

7,50%

7місяців

до 500 тис. грн.*

11,50%

6,00%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,00%

6,00%

7,00%

більше 1 млн.**

12,50%

6,50%

7,50%

8місяців

до 500 тис. грн.*

11,50%

6,00%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,00%

6,00%

7,00%

більше 1 млн.**

12,50%

6,50%

7,50%

9місяців

до 500 тис. грн.*

11,75%

6,50%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,25%

6,50%

7,00%

більше 1 млн.**

12,75%

7,00%

7,50%

10місяців

до 500 тис. грн.*

11,75%

6,50%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,25%

6,50%

7,00%

більше 1 млн.**

12,75%

7,00%

7,50%

11місяців

до 500 тис. грн.*

11,75%

6,50%

6,50%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,25%

6,50%

7,00%

більше 1 млн.**

12,75%

7,00%

7,50%

12місяців

до 500 тис. грн.*

12,00%

7,00%

6,00%

від500 тис.*до 1 млн.**

12,50%

7,00%

6,50%

більше 1 млн.**

13,00%

7,50%

7,00%

Сплата процентiв

Здійснюється одночасно з поверненням суми депозиту, шляхом перерахування на поточний рахунок вкладника.

Мiнiмальна сума вкладу

5000грн .,1 000USD,1 000EUR

Порядок поповнення

Не допускається

Часткова видача вкладу

Не допускається

Дострокове відкликання

Увипадку дострокового відкликання депозиту проценти нараховуються та сплачуються за процентною ставкою в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) процентів річних за весь період знаходження коштів на депозитному рахунку, при цьому умовами договору передбачається право банку відмовити в достроковому поверненні.

Зміна процентної ставки

Процентна ставка є фіксованою протягом всього строку залучення.

* для вкладів в дол. США - 200 тис. дол .США; для вкладів в євро - 200 тис. євро

** для внесків в дол. США - 200 тис. дол. США; для внесків в євро - 200 тис. євро.

Крім традиційних депозитів запропоновано прогресивний і гнучкий депозит OnLine. Клієнту надано можливість самостійно управляти своїми короткостроковими активами - розміщувати або знімати кошти на вигідних для нього умовах простим поданням платіжного доручення.

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

Незнижувальний залишок залучається на строк 1 рік + 1 день з можливістю наступної пролонгації

Процентна ставка (річна)

Строк вкладу

грн.

USD

EUR

RUR

до запитання

9,0%

3,50%

2,50%

3,50%

Умова відкриття депозитного рахунку

Наявність гривневого поточного рахунка, відкритого в цій же установі банку.

Сплата процентiв

Здійснюється щомісяця в останній робочий день поточного місяця, а також в день повернення депозиту шляхом перерахування суми депозиту напоточний рахунок вкладника.

Незнижувальний залишок/мінімальна сума вкладу

1 (одна) одиниця валюти

Порядок поповнення

Допускається шляхом подачі платіжного доручення

Часткова видача вкладу

Допускається шляхом подачі платіжного доручення, при цьому, вкладник доручає банку списати з поточного рахунку, відкритого в цій же установі банку комісію в гривні (для вкладів у валюті - за курсом НБУ в день повернення частки депозиту) у розмірі 0,01 % від частки депозиту, що повертається вкладнику, але неменше 1 гривні;

Умови дострокового відкликання

Процентна ставка і умови договору не змінюються.

Зміна процентної ставки

Розмір процентної ставки може бути змінено без підписання додаткової угоди; за 15 днів до впровадження нова процентна ставка оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації (газета «Урядовий курєр»), наданням інформації засобами електронної системи платежів, розміщенням на інформаційних стендах, розташованих у приміщеннях банку, та на сайті банку; у разі незгоди клієнта з новою процентною ставкою депозит розривається згідно з умовами

Депозитні та ощадні сертифікати

Банк здійснює реалізацію власних ощадних (депозитних) сертифікатів. Процентні ставки за сертифікатами на весь термін обігу [16, 18].

Максимальні процентні ставки за ощадними сертифікатами

Термін обігу

Максимальні ставки

серія СП-1, ІС - UAH

Серія СПВ-1, ІСВ - USD

Серія СПВ-1, ІСВ - EUR

1міс.

9%

2,5%

2,5%

2міс.

10%

3,5%

3,5%

3міс.

11%

4,5%

4,5%

4міс.

12%

5,5%

5,5%

6міс.

13%

6,5%

6,5%

9міс.

14%

7,5%

7,5%

12міс.

15%

8%

8%

Мінімальні номінали ощадних сертифікатів

Термін обігу

Максимальні ставки

серія СП-1, ІС - UAH

Серія СПВ-1, ІСВ - USD

Серія СПВ-1, ІСВ - EUR

1міс.

1500

300

300

2міс.

900

180

180

3міс.

800

160

160

4міс.

700

140

140

6міс.

600

120

120

9міс.

550

110

110

12міс.

500

100

100