logo
Організація роботи в банківській установі

Розділ 8. Відділ валютних операцій та валютного контролю

Під час здійснення валютно-обмінних операцій Відділення ПАТ «УкрСиббанку» керуються: Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002р. № 502, технологічною картою на банківський продукт та послугу “ Здійснення валютно-обмінних операцій ”.

Для здійснення операцій купівлі-продажу іноземних валют у касі Відділень у доступному для огляду клієнтами місці розміщується наступна інформація:

- копія наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

- перелік операцій, які здійснює каса відділення;

- повідомлення про обовязковість здійснення касиром операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

- повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами - нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови предявлення ними довідки за формою № 377;

- копія/витяг рішення уповноваженого органу Банку про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює каса Відділення, засвідчена підписом керівника Відділення та скріплена печаткою Відділення;

- повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками на території України.

Встановлення курсів валют.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі Відділення встановлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом Банку/філії, копія якого засвідчується підписом керівника Відділення та печаткою Відділення. У наказі про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі Відділення зазначають дату, час, з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні, місцезнаходження каси.

В разі зміни курсів купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного дня наказ про зміну курсів оформляється таким самим чином з обовязковим зазначенням дати та часу з якого діють установлені курси.

Перевірка кас Відділень щодо дотримання порядку здійснення валютно-обмінних операцій працівниками теріторіального управління Національного банку.

Відповідно до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового звязку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21 вересня 2007р. № 338, каса Відділення підлягає перевірці дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

В разі здійснення перевірки працівники Відділення керуються вимогами Порядку взаємодії працівників установ ПАТ «УкрСиббанк» під час проведення перевірок кас банку (філій, відділень) щодо дотримання порядку здійснення валютно-обмінних операцій, затвердженого рішенням Правління ПАТ «УкрСиббанк» 17.01.08, протокол №368.

Факт здійснення перевірки фіксується в “Журналі реєстрації перевірок”, відповідно до вимог Порядку ведення Журналу реєстрації перевірок, затвердженого наказом Держкомітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 №18.