logo
09_BANKIVSKI_OPERACII_KURS_ost

Тема 21. Розвиток депозитних операцій комерційного банку

Вступ

1 Теоретико-методичні засади здійснення депозитних операцій комерційними банками

1.1 Економічна сутність, призначення та класифікація банківських депозитів

1.2 Порядок укладення банками депозитних договорів із суб’єктами господарювання та фізичними особами

1.3 Механізм повернення банками вкладів та сплати процентів за депозитами

2 Аналіз депозитних операцій комерційного банку

2.1 Організаційна характеристика комерційного банку

2.2 Фінансово-економічні показники діяльності комерційного банку

2.3 Депозитна політика комерційного банку

3 Формування стратегії комерційного банку на ринку депозитних послуг

Висновки

Список використаних джерел

Додатки