logo
реферат готовый

Класифікація банківських послуг

Критерії класифікації

Тип наданих послуг

Залежно від відповідності специфіці банківської діяльності

Специфічні послуги

Неспецифічні послуги

Залежно від суб’єктів одержання послуг

Юридичні особи

Фізичні особи

Залежно від способу формування і розміщення ресурсів банку

Активні операції

Пасивні операції

Залежно від оплати за надання послуг

Платні послуги

Безкоштовні послуги

Залежно від зв’язку з рухом матеріального продукту

Послуги, зв’язані з рухом матеріального продукту

Чисті послуги

Банківські послуги можна підрозділити на специфічні й неспецифічні послуги. Специфічними послугами є всі ті, що випливають дві специфіки діяльності банку як особливого підприємства. До специфічних відносяться три види виконуваних ними операцій:

1) депозитні операції;

2) кредитні операції;

3) розрахунково-касові операції.

Ці типи банківських операцій називаються традиційними банківськими операціями.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу входять валютні операції, операції з цінними паперами, операції з золотом, дорогоцінними металами і злитками.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всі інші послуги. Їх досить багато, у тому числі:

Відповідно до цих класифікацій й у залежності від суб’єктів одержання послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам.

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти і їх перерозподіляють, направляють на поворотній основі господарським організаціям, які мають у цьому потребу, банківські послуги можуть здійснюватися у формі як пасивних, так і активних операцій. За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси (наприклад, за рахунок депозитів, продажу сертифікатів, кредитів, отриманих в інших банків та інше) Здійснюючи активні операції, банки розміщають залучені та власні ресурси на нестатки різних господарських організацій та населення.

У залежності від плати за надання банківські послуги підрозділяють на платні й безкоштовні послуги. Це не означає, що якийсь тип послуг є цілком платним або безкоштовним. Справа банку визначити, за який різновид, наприклад, розрахункових операцій, необхідно стягувати плату з клієнтів, а за який - плату не встановлювати. За рядом понять окремі операції в складі розрахункових, кредитних та депозитних можуть здійснюватися безкоштовно.

У залежності від зв’язку з рухом матеріального продукту банківські послуги підрозділяються на два види:

1) послуги, зв’язані з його рухом;

2) чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговують головним чином рух матеріального продукту, їхня основна частина, безперечно, відноситься до першого виду послуг. Сприяючи просуванню товарів, ці послуги банку (такі як, наприклад, послуги підприємствам транспорту, зв’язку, торгівлі) створюють нову додаткову вартість. Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а також окремим громадянам для задоволення їхніх потреб.