logo
1

1.2. Поняття та класифікація договору кредиту

Кредит - економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики у грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку. Кредити класифікують за різним ознаками.

Для отримання кредиту підприємство повинне надати перелік документів, які систематизуються банківською установою у кредитній справі.

Забороняється надання кредитів підприємствам на:

- покриття збитків господарської діяльності;

- формування та збільшення статутного фонду.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладається між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

Кредитний договір повинен містити наступні положення: визначення сторін угоди та основні зобов'язання цих сторін, тобто зобов'язання банку надавати грошові кошти в розпорядження позичальника, і зобов'язання позичальника повернути суму з відсотками; сума позики; графік повернення позики; розмір відсоткової ставки і обставини, за яких вона може бути змінена; сума комісійних по виданій позиці; належні банку виплати у зв'язку з використанням кредиту і забезпечення цього кредиту заставою; умови використання кредиту позичальником; строк погашення позики; зобов'язання позичальника надавати банку інформацію та документи про його фінансовий стан.