Діяльність банку на прикладі ПАТ "УкрСиббанк"

отчет по практике

Розділ 7. Операції з платіжними картками

АТ «УкрСиббанк» є членом міжнародних платіжних систем:

- Master Card International,

- Visa International.

УкрСиббанк надає можливість відкрити будь-яку платіжну карту міжнародних платіжних систем VISA і MASTERCARD, починаючи від найдемократичніших Cirrus/Maestro або Visa Electron та закінчуючи елітними картами класу GOLD та PLATINUM (див. Додаток).

Платіжна картка УкрСиббанку -- це пластикова картка, що надає можливість її держателю безготівковим шляхом сплачувати за товари та послуги в торгових точках (магазинах, ресторанах, через Інтернет, тощо), отримувати готівкові кошти у банкоматах та відділеннях банку, а також користуватися цілим рядом додаткових переваг від УкрСиббанку.

Цілодобова служба клієнтської підтримки АТ «УкрСиббанк» допоможе вирішити питання, які можуть виникнути під час користування карткою, надати інформацію про реальний залишок коштів на рахунку, зарахованих та списаних коштах.

Щоб отримати платіжну карту необхідно усього лише звернутися до будь-якого найближчого відділення УкрСиббанку та заповнити наданий співробітником банку пакет документів при цьому предявивши паспорт або документ, що його замінює; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Згідно з внутрішніми „Правилами здійснення операцій за банківськими картковими (поточними) та депозитними рахунками, відкритими клієнтами в ПАТ „Укрсиббанк” розрахунково-касові операції з використанням банківських платіжних карток мають наступні режими:

1. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, випускає та надає Держателю Картку та ПІН - конверт до неї, а також забезпечує здійснення розрахунків за Операціями проведеними з використанням Картки, в межах Витратного ліміту;

2. Банк може відкрити Держателю Кредитну лінію в сумі, визначеній Договором. В залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія може бути надана з встановленням забезпечення повернення коштів або без нього;

3. За письмовою заявою Держателя Банк може надати іншим його довіреним особам право користування коштами, що знаходяться на Рахунку, шляхом випуску Додаткових Карток. У разі отримання Карток таких осіб (Держателів Додаткових Карток) безпосередньо Держателем, який є власником рахунку, Картки вважаються отриманими Держателями Додаткових Карток;

Проведення Операцій з використанням Картки здійснюється наступним чином:

1. Держатель особисто або через інших осіб здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, що не суперечать чинному законодавству України;

2. При поповненні Рахунку/Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх Банком;

3. При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником якого є Держатель - нерезидент, коштів в національній або іноземній валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів;

4. При проведенні безготівкових платежів з використанням Картки для здійснення оплати вартості товарів (послуг), Держатель підписує Чек Платіжного терміналу або Сліп, попередньо перевіривши правильність зазначення в ньому суми коштів та дати здійснення операції.

Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті у розмірах, визначених у відповідності до умов Договору та цих Правил.

Банк має право змінити встановлений Договором розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

ПАТ «Укрсиббанк» пропонує своїм клієнтам великий спектр платіжних карток і додаткових послуг до них.

Переваги користування платіжними картками УкрСиббанку:

· можливість сплачувати за товари та послуги у торговельних точках та у мережі Інтернет за допомогою платіжної картки;

· цілодобовий доступ до власних грошей будь-де, за допомогою банкоматів Банку, банків-партнерів в Україні та поза її межами;

· отримання всіх переваг сучасного банківського обслуговування при оформленні пакетної пропозиції All Inclusive. Також, в рамках пакетної пропозиції All Inclusive діють ексклюзивні пропозиції від MasterCard;

· отримання додаткового прибутку у вигляді відсотків на залишок коштів на картковому рахунку;

· можливість без комісії оплачувати послуги мобільного звязку за допомогою банкоматів УкрСиббанку;

· можливість переказувати кошти на інші карткові рахунки за допомогою банкоматів УкрСиббанку;

· контроль руху коштів на Вашому картковому рахунку за допомогою послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг) (див. Додаток 7);

· отримання знижок у рамках програми «Плюсуй з нами!».

Делись добром ;)