logo
Шляхи вдосконалення аналізу портфелю цінних паперів банку

ВИСНОВКИ

Сьогодні банки починають займати активну позицію на ринку цінних паперів світу та України. Це зумовлено, з одного боку, процесами інтеграції та глобалізації національних ринків, з іншого боку така тенденція сприятиме розвитку власного національного ринку цінних паперів. Сьогодні 70% зареєстрованих банків України здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів. У звязку фінансовою економічною кризою діяльність банків на ринку здебільшого звузилась до емісії акцій, з метою збільшення статутного капіталу та до випуску облігацій, що стосується різних банків з різних груп.

Інтерес українських банків до ринку цінних паперів направлений здебільшого на проведення інвестиційної та спекулятивної політики. Аспект хеджування ризиків за допомогою цінних паперів розвинений слабко. Дуже слабко розвинений сегмент у діяльності з похідними цінними паперами, що зумовлений недавнім становленням ринку та слабко розвиненою інфраструктурою, що безумовно, обмежує можливості банку забезпечити власні інтереси. Основним нормативним документом, який регулює діяльність банків в сфері обігу цінних паперів є Закон України «Про банки та банківську діяльність» та Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Так, у першому визначається вся суттєва інформація про цінні папери, а у другому визначаються основні положення праці банків з цінними паперами. У додаток до цих документів правила обігу цінних паперів та правила діяльності банків з цінними паперами розкриті в інших нормативних документах, зокрема у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, за якими веде останнім часом облік більшість банків.