logo
Учасники ф’ючерсних операцій

2. Учасники фючерсної торгівлі

Розглянемо окремо учасників біржової торгівлі товарних фючерсних і фондових бірж.

Учасниками біржових операцій міжнародних фючерсних бірж, які є їх засновниками, членами або клієнтами виступають:

> як дилери:

- потужні трейдери - торговельні ТНК, що укладають угоди за

власні кошти та від власного імені; * промислові ТНК, що реалізують продукцію своїх підприємств;

- плантаційні фірми, об єднання фермерів, великі землевласники;

- володарі елеваторів, холодильників, нафтових терміналів, газо- та трубопроводів тощо;

- переробні ТНК, які виступають покупцями сировини та продавцями продуктів її переробки;

- державні організації різних країн, які здійснюють формування стратегічних запасів сировини, державних резервів тощо;

- державні банки та організації, які торгують коштовними металами, камінням тощо.

> як брокери:

- брокерські фірми та брокерські доми, які укладають угоди від імені

та за кошти клієнтів або від власного імені за кошти клієнтів;

- комісійні фірми;

- агентські фірми.

Найбільше значення у біржовій торгівлі відіграють потужні трейдери - торговці, які займають визначне місце на світових товарних ринках. Як правило, це відомі брокерські фірми, які належать провідним фінансовим та промисловим групам. Наприклад, на ринку нафти та продуктів її переробки лише на Міжнародній нафтовій біржі (Лондон) ведуть торгівлю понад 300 фірм, зокрема незалежні нафтові компанії, міжнародні монополії тощо. Членами цієї біржі є відомі європейські банки.

Саме концентрація капіталу та ресурсів біржових товарів дає змогу визначати справедливі біржові ціни, які служать орієнтиром для ринків у цілому. Лише за умови участі у біржових торгах таких учасників на біржах України можливе становлення власне біржового ринку, як інформаційного цінового центру. Торговці та фінансисти мають кошти для вкладання їх у процес створення спотових і, що найголовніше, майбутніх - фючерсних цін. Таких коштів не мають виробники та переробники, які сьогодні в Україні є основними учасниками товарних, особливо сільськогосподарських, ринків.

Учасників міжнародної біржової фючерсної торгівлі поділяють на:

спекулянтів;

арбітражерів;

хеджерів.

Спекулянти та їх різновид - арбітражери, які купують або продають фючерсні контракти з метою отримання вигоди від різниці у цінах або гри на тенденціях зміни ціни у майбутньому є дилерами. Хеджери - це брокери, які виконують замовлення клієнтів щодо купівлі-продажу фючерсних контрактів з метою цінового страхування їх позицій на реальних ринках.

Ці види біржової діяльності будуть більш детально вивчатися у наступних параграфах. Зараз детальніше розглянемо центральну фігуру серед учасників біржової торгівлі - брокера.

Особливістю членства на фондових та валютних біржах є участь інституційних інвесторів, професійних торговців цінними паперами та банків. До інституційних інвесторів належать інвестиційні фонди, фонди грошового ринку, спекулятивні та хеджеві фонди, керівництво якими здійснюють високопрофесійні інвестиційні керуючі, фінансові інженери, які вміло управляють фінансовими ризиками, використовуючи фю-черсні та опціонні контракти та їх гібридні та синтетичні комбінації.

Особливістю їх діяльності є не лише впровадження в управлінську практику існуючих фінансових інструментів та стратегій, але й вироблення абсолютно інноваційних. Саме такі учасники входять до складу членів провідних фондових бірж світу.