Аналіз діяльності відділу пластикових карт АКБ "Правекс-банку"

дипломная работа

1.4.2 Правова база роботи з платіжними картками

Загальні засади здійснення емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», Положенням «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», Положенням «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки», Інструкцією «Про відкриття банками рахунків у готівці», Інструкцією «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», іншими законодавчими актами України. Порядок роботи Національної системи масових електронних платежів регулюється Тимчасовим положенням «Про Національну систему масових електронних платежів».

Основним документом, яким регулюється функціонування платіжних систем та переказ грошей в Україні з використанням платіжних карток, нормативно-правовим актом, на підставі якого в нашій країні діють міжнародні та створюються внутрішньодержавні платіжні системи є Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням». При розробці цього документа використовувались норми Рекомендації Комісії Європейського союзу від 30.07.1997 року №97/489/ЄС «Про операції, що здійснюються з використанням електронних платежах інструментів, їх емітентів та держателів», де чітко сформульовано права, обовязки та визначено відповідальність держателя та емітента. У Положенні містяться загальні вимоги НБУ щодо порядку здійснення емісії платіжних карток, перелік операцій, що здійснюються з їх застосуванням, та порядок розрахунків за цими операціями, а також вимоги стосовно вітчизняних платіжних систем.

Розглянемо основні положення, що регулюють діяльність субєктів ринку пластикових карт в Україні. Згідно з Положенням «Про порядок емісії» «правовідносини, що виникають у звязку з емісією платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також із проведенням розрахунків за вказаними операціями в межах України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, а також правилами платіжних систем та договорами, що укладаються між учасниками платіжних систем» [11]. А Закон «Про платіжні системи», уточнює що «порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з ними операцій, в тому числі обмеження щодо цих операцій, визначається Національним банком України відповідно до вимог законодавства України»[6]. Тобто, НБУ відіграє вирішальну роль у встановленні правил розрахунків за допомогою платіжних карток на території України.

Банки можуть самостійно або разом із зацікавленими фінансовими та не фінансовими установами створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи. Вони запроваджують власні або запропоновані іншими розробниками проекти, попередньо узгодивши їх нормативні документи з НБУ.

Для функціонування внутрішньодержавної платіжної системи має бити розроблено положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила діяльності внутрішньодержавної платіжної системи. Це положення має бути узгоджене з платіжною організацією цієї системи з НБУ до початку емісії платіжних карток.

В Законі «Про платіжні системи» зазначається, що «емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що мають ліцензію Національного банку України на здійснення таких операцій». [6] Згідно з Положенням «Про емісію платіжних карток» та Положенням «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» для зазначеної діяльності достатньо мати ліцензію на банківську діяльність, тобто додатковий письмовий дозвіл на виконання операцій з платіжними картками не потрібен.

Згідно з Положенням «Про порядок емісії» відповідальність перед платіжною організацією платіжної системи за операціями, що здійснюються з використанням платіжних карток, розповсюджених агентом, несе емітент - член платіжної системи. [11]

В нормативних актах, що регулюють операції з платіжними картками, обумовлено права, обовязки та відповідальність емітентів і держателів платіжних карток, порядок і умови відкриття карткових рахунків, види операцій, які виконуються за допомогою платіжних карток. Так, для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті». У разі застосування дебітової схеми обслуговування для клієнтів відкриваються окремі картрахунки, що ведуться в режимі поточних рахунків. Крім того, на одному картрахунку можуть відображатись операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту або його довіреним особам у національній або іноземній валютах.

Делись добром ;)