Кредитні операції Хоум Кредит Банку

отчет по практике

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Протягом 2008 року банк збільшив обсяги кредитних вкладень з 16095857 тис. грн. у 2007 році до 28767500 тис. грн. у 2008 році, тобто на 12671643 тис. грн. або на 78,7%, що спричинило зростання загальних активів з 22055584 тис. грн. у 2007 році до 33777212 тис. грн. у 2008 році, тобто на 11721628 тис. грн. або на 53,1%.

Обсяги кредитних вкладень у 2008 році зросли з 16095857 тис. грн. до 28767500 тис. грн. або на 12671643 тис. грн., обсяги прострочених кредитів зменшилися з 393991 тис. грн. до 174114 тис. грн., або на 1,84% у структурі кредитного портфеля.

Аналіз структури проблемних кредитів (табл. 2.1) свідчить, що серед кредитних вкладень споживчі кредити протягом 2006-2008 років склали 31,6%, 39,5% і 40,2% відповідно, тобто зросли станом на 01.01.2008 року в 1,27 рази. Питома вага проблемних споживчих кредитів протягом 2006-2008 року знизилась з 40,5% у 2005 році до 7,5% у 2008 році, це відбулося за рахунок збільшення обсягу кредитних вкладень та зменшення обсягу проблемних споживчих кредитів.

Таблиця 2.1

Аналіз структури проблемних кредитів головного відділення «ХК Банку» за 2006-2008 рр.

Показник

Роки

Індекси зростання

2006

2007

2008

2007

2008

Загаль-ний

Кредитні вкладення, всього, тис. грн.

9819300

16095857

28767500

1,64

1,78

2,93

в т.ч. споживчі кредити, тис. грн.

3103118

6356621

11564165

2,05

1,82

3,73

питома вага споживчих кредитів у кредитних вкладеннях, %

31,6

39,5

40,2

1,25

1,02

1,27

Проблемні кредити всього, тис. грн.

488422

393991

502126

0,81

1,27

1,03

в т.ч. проблемні споживчі кредити, тис. грн.

197633

63932

37555

0,32

0,59

0,19

питома вага споживчих кредитів у проблемних кредитах, %

40,5

16,2

7,5

0,4

0,46

0,18

Різновиди споживчих кредитів, які пропонує ЗАТ «ХК Банк»:

1. Програма споживчого кредитування „Товар - розстрочка”.

Ціль: надається для придбання послуг і товарів широкого вжитку.

Строк: 6, 12, 18, 24 місяця.

Відсоткова ставка: мінімальна ставка 27% річних (без комісійних), 15% при умові сплати позичальником комісійних.

Валюта: гривня.

Страхування: страхуванню підлягає заставне майно, фінансові ризики неповернення кредиту.

Максимальний розмір кредиту: 50000 грн., при умові сплати позичальником 10% від вартості товару чи послуги, банк виплачує 90% вартості.

Забезпечення кредиту: страхування фінансового ризику неповернення платежу.

Погашення кредиту: щомісячне виплата частини тіла кредиту та відсотків.

2. Кредит під заставу.

Ціль: для споживчих потреб. Строк: до 3-х років.

Відсоткова ставка: 13% річних в іноземній валюті і 21% річних в національній валюті. Валюта: гривня, евро, долар США.

Максимальний розмір кредиту: не більше 70% від вартості забезпечення згідно з експертною оцінкою.

Забезпечення кредиту: застава майна (майнових прав), фінансова порука юридичних та фізичних осіб, страхування фінансового (комерційного) ризику.

Страхування: страхуванню підлягає майно, що передається в заставу. Страхування здійснюється щорічно протягом строку дії кредитного договору.

Кредитні кошти можуть надаватися:

? з позичкового рахунку позичальника одноразово, або шляхом відкритої кредитної лінії;

? в національної валюті: готівкою через касу або безготівковим платежем;

? в іноземній валюті: готівкою через касу;

? шляхом встановлення кредитної лінії карткового рахунку позичальника (для подальших розрахунків за допомогою банківської платіжної картки).

Погашення кредиту: щомісячна виплата рівними частинами тіла кредиту згідно окремого графіку та відсотків за користування кредитом.

3. Програма „Авто в кредит”.

Строк кредитування: до 5 років. Для авто українського виробництва - до 3 років. Для авто російського виробництва - до 4 років. Для авто іноземного виробництва - до 5 років.

Відсоткова ставка: на строк до 3 років - 13% в іноземній валюті, 21 % річних в національній валюті; на строк до 5 років - 14% і 22% відповідно.

Погашення кредиту: щомісячна виплата рівними частинами тіла кредиту згідно окремого графіку та відсотків за користування кредитом.

Забезпечення кредиту: застава придбаного авто.

Страхування: обовязкове на строк дії кредитного договору.

Власний внесок покупця: 20-15%.

4. Програма „Житло в кредит”.

Строк кредитування: 5-7 років.

Відсоткова ставка: 13-14% в іноземній валюті, 21-22% річних в національній валюті.

Програма передбачає кредитування в розмірі не більше 70% вартості квартири, сама квартира розглядається як обєкт залогу.

З огляду на те, що споживчі кредити у загальному обсязі кредитних вкладень ЗАТ «ХК Банку» займають значне місце, зробимо аналіз цих кредитів за строками надання (табл. 2.2.).

Аналіз структури споживчого кредитування свідчить, що основну частку споживчих кредитів складають короткострокові кредити. Але обєм довгострокових кредитів протягом досліджуваного періоду зростав досить високими темпами. У 2005 році частка довгострокових кредитів складала 1% від загальних споживчих кредитів, у 2006 році вона зросла до 20,0%, а у 2007 році становила 17,9%.

Таблиця 2.2

Характеристика споживчих кредитів за строками кредитування ЗАТ «ХК Банку» за 2006-2008 рр.

Період

Усього кредитів, тис. грн.

Усього споживчих кредитів, тис. грн.

За строками споживчі кредити

коротко-строкові, тис. грн.

%

довго-строкові, тис. грн.

%

2006 рік

9819300

3103118

3071275

99,0

31843

1,0

2007 рік

16095857

6356621

5086032

80,0

1270589

20,0

2008 рік

28767500

11564165

9495643

82,1

2068522

17,9

Споживче кредитування: Споживчий кредит - кредит, що видається в національній і іноземній валюті фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів і послуг і який повинен бути повернутий, відповідно до умов кредитного договору.

Споживчі кредити: Кредитний ліміт - сума коштів, що банк надає в тимчасове користування власникові пластикової карти на умовах терміновості, зворотності й платності.

Перелік напрямків цільового використання споживчих кредитів визначається сутністю операції, тобто задоволення потреб населення, наприклад:

1. Придбання товарів тривалого користування (меблі, побутова техніка).

2. Придбання транспортних засобів.

3. Придбання товарів народного споживання.

4. Цільові потреби (лікування, навчання, народження дітей, відпочинок, і т.д.)

5. Будівництво:

? індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;

? будинків у сільській місцевості, які не є основним місцем проживання;

? будинків дачного типу;

? надвірних будівель для втримування худоби, збереження продуктів, літніх кухонь, теплиць, майстерень і т.д.;

? гаражів.

6. Благоустрій дачних ділянок, житлових будинків, квартир.

7. Покупка:

? індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями, квартир;

? будов дачного типу;

? будов у сільській місцевості, що не є основним місцем проживання;

? гаражів;

? квартир.

8. Реконструкція й капітальний ремонт:

? індивідуальних житлових будов;

? квартир;

? гаражів;

? будівель дачного типу й будов у сільській місцевості.

9. Придбання встаткування для інженерного устрій будинку, квартири.

10. На освоєння землі.

Узгодження кредитів у розрізі технологій кредитування провадиться зі спеціальними службами й візується в протоколі узгодження на надання кредиту.

Узгодження кредитів по загально банківських технологіях кредитування провадиться в мінімально стислий термін без колегіального розгляду питань на кредитному комітеті:

Перевірка службою безпеки з підтвердженням адреси проживання, даних про місце роботи, інших даних сприятливому зниженню рівня ризику (30 хвилин - «Авто-кредит», «Розстрочка») при цьому обмін інформацією здійснює кредитний підрозділ по електронній пошті, факсу або телефонному режиму, з наданням після видачі кредиту документів до візування.

По всіх кредитах, видаваним під забезпечення, повинна бути проведена оцінка експертом станових операцій, за винятком технології «Розстрочка» і «Авто-Кредит» (кредитування для придбання б/у автомобілів підлягає обовязковій оцінці експертом станових операцій з оформленням банківського експертного висновку).

При кредитуванні під забезпечення коштів, розміщених на депозитному рахунку, кредитний підрозділ взаємодіє з відділом депозитних операцій при видачі, моніторингу й погашенні кредиту. При видачі кредиту підрозділ, що кредитує, направляє письмове повідомлення на керівника депозитного відділу. При погашенні кредиту кредитний підрозділ письмово повідомляє керівника депозитного відділу про зняття блокування. Відповідальність за схоронність предмета застави (допуску й виконання операцій по депозиті) до моменту надання повідомлення про зняття блокування несе керівник депозитного підрозділу.

При оформленні кредитів по загально банківських програмах, сума яких перевищує ліміт повноважень керівника підрозділу, що кредитує, узгодження проводиться додатково з керівником РП, що має необхідний ліміт повноважень, без розгляду питання на Кредитному Комітеті.

Обовязковими умовами надання кредиту є щомісячне погашення відсотків і кредиту рівними платежами, кредиту рівними частинами (із щомісячною сплатою відсотків).

Підхід з погашенням кредиту «рівними платежами» не тільки є більше дохідним стосовно погашення «рівними частинами», але й знижує трудомісткість обслуговування кредитних угод. Застосування «рівних платежів» у комплексі з відкриттям транзитного рахунку для погашень дозволяє:

? Спростити формування порядку погашення і його відбиттів у кредитному договорі.

? Підвищити сприйняття порядку погашення позичальником.

? Знизити час обслуговування за рахунок виключення щомісячних консультацій позичальників про суми погашень відсотків.

? Провадити щомісячне погашення боргу одним платежем у будь-якім відділенні банку.

Взаємини між Банком і Клієнтом регулюються кредитним договором або договором про відкриття картрахунку й установленні кредитного ліміту, що укладається між Кредитором і Позичальником, тільки в писемній формі, відображає взаємні зобовязання й відповідальність сторін. Внесення змін у кредитний договір може бути зроблене за узгодженням сторін і оформляється додатковими угодами. Затверджене рішення про видачу кредиту передається керівникові кредитного підрозділу, що призначає відповідального виконавця із числа кредитних менеджерів, а при сполученні функцій кредитних експертів, що буде здійснювати видачу, а потім наступний моніторинг кредиту.

Кредит може бути наданий, як шляхом видачі готівкою, так і по перерахуванню на рахунок, зазначений Позичальником, у т.ч. на його поточний рахунок, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Кредит може бути наданий разовим платежем або у вигляді кредитної лінії, поновлюваної кредитної лінії. Поновлювана кредитна лінія є привілейованим видом кредиту й надається тільки Клієнтам, які мають гарну кредитну історію й стійке фінансове становище, а також забезпеченої ліквідною заставою.

Технології споживчого кредитування:

? Надання кредитів фізичним особам на покупку нерухомості на вторинному ринку;

? Надання кредитів фізичним особам на покупку нових автомобілів;

? Надання кредитів фізичним особам на покупку б/у автомобілів;

? Надання кредитів фізичним особам на придбання товарів тривалого користування й побутової техніки;

? Надання кредитів фізичним особам на придбання стаціонарно встановлюваних товарів тривалого користування;

? Технологія «Подієве кредитування»;

? Кредитування громадян, що виїжджають за рубіж на заробітки;

? Кредитування фізичних осіб під забезпечення коштів на депозитному рахунку (депозитному сертифікаті);

? Кредитування під поручництво фізичних осіб;

? Кредитування під поручництво юридичних осіб.

Департамент Павлоградської філії ХК Банк концентрує свою увагу на таких видах кредитування:

? авто в кредит;

? житло в кредит;

? розстрочка (товат в кредит);

? та “гроші в кредит”.

Розглядаючи динаміку кредитування Павлоградської філії ХК Банк згідно програми “Авто в кредит” за 2005- І кв. 2008рр., динаміка якої змальована на рисунку 2.2, треба зауважити, що у 2007р. спостерігається зменшення кількості кредитів цього сектору.

Рисунок 2.2. Динаміка кредитування Павлоградської філії ХК Банку згідно програми “Авто в кредит” за 2005- І кв. 2008рр.

Це повязано з тим, що у 2007р. банки-конкуренти значно знизили свої відсоткові ставки по авто в кредит. Так наприклад у 2007 році процентна ставка по кредитуванню авто в банку “Аваль” становила 16 відсотків річних, а у “Надра” банку 20 відсотків., тоді як процентна ставку в ХК Банк становила 24%. Але ХК Банк завжди стрімко йде в перед. Лише у першому кварталі 2008р. показники кредитування авто збільшилися на 29%. ХК Банк знизив свою відсоткову ставку, запропонував вперше клієнту кредитування б/у автомобілів, а також розпочав розпродаж авто марки ВАЗ з майданів банку. І це ще не все, строки кредитування на купівлю авто виробництва СНД та вітчизняного виросли до 6 років, кредитування ж імпортних автомобілів тепер можливе до 7 років. Це викликало неабиякий інтерес з боку “споживачів кредитних послуг”. ХК Банк постійно доводить своїм клієнтам, що він є найкращим.

Приблизно така ж тенденція спостерігається і по кредитуванню житла. ХК Банк к постійно удосконалює свої програми, зараз формуються так звані іпотечні центри. Їх ціль та мета швидко та якісно задовольнити потреби клієнта.

Щодо кредитування по програмі “товари у розстрочку”, то на сьогоднішній день кількість кредитів оформлених згідно цієї технології, значно перевищує всі інші разом узяті. Населення Павлоградського регіону має середній заробіток, і тому не кожен може собі дозволити придбання авто чи житла у кредит. Динаміка споживчих кредитів зображена на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3.- Динаміка споживчих кредитів за 2005- І кв.2008 років.

Павлоградська філія ХК Банк співпрацює з такими великими торгівельними комплексами та магазинами як “Олімпія”, “Пінфок”, “Мобільний світ”. У ХК Банк найнижчі відсоткові ставки, розвинута єквайрінгова мережа. Є такий унікальний продукт, як кредитні картки на купівлю товару у розстрочку. Кількість випущених кредитних карток у 2004 році становила 50 000 карток.

Делись добром ;)