logo
SotsZakhPraktichneZanyattya2

Практичне заняття 2. Тема: Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні.

1. Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального забезпечення.

2. Поняття соціального страхування, його види і організаційні засади.

3. Організація пенсійного страхування в Україні. Персоніфікований облік.

4. Організація обов'язкового соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

5. Соціальне страхування на випадок безробіття.

6. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

7.Державна соціальна допомога як форма соціального забезпечення.

8. Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.