logo
Аналіз прибутку банку

3. Аналіз прибутку банку ПАТ "Укрсоцбанк" та джерел його формування й використання

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на сьогодні - одне з найбільших системних універсальних банків України. Банк заснований у вересні 1990 року. Персонал фінустанови налічує більш ніж 9 тис. осіб.

Як одна з найнадійніших фінансових установ України банк пропонує повний комплекс сучасних фінансових та платіжних інструментів, що допомагають організаціям досягнути успіху, а людям - підвищити рівень добробуту.

23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку у групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець з боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за банківську діяльність у країнах Центральної і Східної Європи.

Укрсоцбанк є учасником авторитетної міжнародної UniCredit Group - однієї з найбільших фінансових організацій, географія якої охоплює 22 країни Європи і ще 27 країн світу. Мережа Групи складається з більш як 9 800 відділень, де працюють понад 165 000 співробітників (дані на 31 грудня 2013 року).

У Центральній і Східній Європі UniCredit Group має найбільшу міжнародну банківську мережу, представлену більш ніж 4 000 відділень і офісів.

Група присутня у таких країнах регіону ЦCЕ: Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Казахстан, Киргизстан, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина і Україна.

14 червня 2010 банк змінює назву з АКБ "Укрсоцбанк" на ПАТ "Укрсоцбанк".

Укрсоцбанк має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності:

- Ліцензію Національного банку України від 29.06.10 № 5 та Дозвіл Національного банку України від 29.06.10 № 5-3 на право здійснення операцій, термін дії яких не обмежений;

- Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами:

а) брокерську діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 376936, дата видачі 12.10.07 року;

б) дилерську діяльність - cерія АВ № 376937, дата видачі 12.10.07 року;

в) андеррайтинг - cерія АВ № 376938, дата видачі 12.10.07 року.

Термін дії ліцензій - до 13.10.2015 року.

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 376969, дата видачі 12.10.07 року. Термін дії ліцензій - до 13.10.2015 року.

Укрсоцбанк является активним учасником наступних організацій: Асоціація "Перша фондова торговельна система"; Асоціація "Укрсвіфт"; Глобальний договір ООН; Європейська бізнес-асоціація; Київський банківський союз; Клуб банкірів; Міжнародна факторингова асоціація Factors Chain International; Міжрегіональний фондовий союз; Представництво американської торговельної палати в Україні; Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв; Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем "ЕМА"; Українська міжбанківська валютна біржа; Українська національна іпотечна асоціація; Українська фондова біржа; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Master Card Europe; Visa International Service Association; Visa International Service Association CEMEA; Western Union.

Аналіз діяльності банку показує постійно зростаючі темпи та позитивну ефективність його управління, дозволяє виявити структуру коштів, тенденції її зміни, можливі негативні і позитивні зрушення.

Згідно з Міжнародними Фінансовими Стандартами чистий прибуток ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM склав 3 мільйони гривень, в той час як у 2011 році Банк звітував 345 мільйонів гривень чистого прибутку. Прибуток банку до оподаткування зменшився до - 54 мільйони гривень порівнюючи з 2011 ро-ком. Показник співвідношення прибутку після оподаткування до власного капіталу впав з 5.1% у 2011 році до 0.03% у 2012 році. Показник співвідношення прибутку після оподаткування до активів банку зменшився з 0.9% у 2011 році до 0.01% у 2012 році.

Проаналізуємо структуру активів банку за 2011-2012 рр. Використовуємо для цього дані балансів за останні два роки банку.

Таблиця 3.1 Структура активів ПАТ "Укрсоцбанк" за 2011-2012 роки, млн. грн.

Найменування статті

2011 р.

2012 р.

Зміни

Млн. грн.

%

Чистий процентний дохід

2,398

2,398

-300

-12.5

Чистий комісійний дохід

519

519

88

17.0

Чистий торгівельний дохід

37

37

91

245.9

Чистий непроцентний дохід

556

556

179

32.2

Операційний дохід

2,955

2,955

-121

-4.1

Адміністративні та інші операційні витрати

-1,425

-1,425

64

4.5

Вкл. витрати на персонал

-643

-643

31

-4.9

Вкл. інші адміністративні витрати

-549

-549

-89

16.2

Інший операційний дохід

38

38

23

58.8

Операційні витрати

-1,414

-1,414

-113

8.0

Операційний прибуток

1,579

1,579

-212

-13.4

Витрати на формування резервів під заборгованість за кредитами

-1,113

-1,113

-309

27.7

Прибуток до оподаткування

467

467

-521

-111.5

Податки

-122

-122

179

-146.7

Чистий прибуток за період

345

345

-342

-99.1

У 2012 році операційний дохід банку зменшився на 4.1% у порівнянні з 2011 роком до 2,833 мільйонів гривень через зменшення на 12.5% чистого процентного доходу, трикратне збільшення торгового прибутку та збільшення на 17% чистого комісійного доходу.

Зменшення загального кредитного портфелю Банка (вплив Корпоративного сегменту) було зумовлено більш високими зовнішніми процентними ставками за кредитами, що спричинило незначне зменшення валового процентного доходу на 0.2% у порівнянні з попереднім роком до 4,247 мільйона гривень.

І навпаки валові процентні витрати збільшились суттєво на 15.6% до 2,149 мільйонів гривень у порівнянні з попереднім роком під впливом значного збільшення процентних ставок за клієнтськими депозитами.

Чистий процентний дохід досяг 2,099 мільйонів гривень, що на 12.5% менше, ніж у попередньому році на порівняльній основі. Частка чистого процентного доходу у загальному операційному доході зменшилась з 81% у 2011 році до 74% у 2012 році.

Частка чистого процентного доходу Банка, яка була за-роблена за рахунок діяльності роздрібного бізнесу, трохи збільшилась з 65% у 2011 році до 67,1% у 2012 році. Незва-жаючи на суттєве збільшення нових кредитів, особливо авто кредитів та вторинної іпотеки, регулярне погашення кредитів не було повністю компенсовано. У той же час частка чистого процентного доходу, яка була зароблена за рахунок діяльності корпоративного бізнесу, залишилась у 2012 році незмінною на рівні 33%.

У 2012 році чистий комісійний дохід досяг 607 мільйонів гривень, частка чистого комісійного доходу у загальному операційному доході збільшилась з 18% у 2011 році до 21% у 2012 році. Основною причиною зростання чистого комісійного доходу на 17% у порівнянні з 2011 роком стало зростання комісійного доходу від обслуговування клієнтських кредитів на 22% та доходу від комісій за управління на 47%. Протягом звітного року внески бізнес сегментів в загальну структуру чистого комісійного доходу були змінені наступним чином: 69% загального чистого комісійного доходу було зароблено за рахунок роздрібного бізнесу (менше за 73% у 2011 році), 30% - за рахунок корпоративного бізнесу (більше за 25% у 2011 році).

ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM збільшив власний дохід від торговельних операцій на 246% у порівнянні з 2011 роком, який досяг 128 мільйонів гривень у 2012 році за рахунок доходів від торговельних транзакцій з іноземною валютою та переоцінки фінансових активів.

У 2012 році операційні витрати збільшились на 8% до 1,527 мільйонів гривень. Цей ріст був компенсований за рахунок зменшення витрат на персонал на 5% до 612 мільйонів гривень, в той час як частка витрат на персонал у за-гальних операційних витратах зменшилась з 47% у 2011 році до 42% у 2011 році. Витрати на персонал зменшились через скорочення кількості працівників на 9% до 6,3 тисяч штатних працівників (у еквіваленті повної зайнятості), що відображує реорганізацію Банку. Інші адміністративні витрати збільшилися на 16% до 638 мільйонів гривень. Зростання інших адміністративних витрат відбулося головним чином через збільшення витрат на інформаційні та комунікаційні послуги, збільшення витрат на рекламу, обумовлені спонсорством Euro 2012 та витрат на роботу з простроченими кредитами та кредитною реструктуризацією. Як результат показник співвідношення витрат до доходу виріс до 52%.

Витрати на формування резервів під заборгованість за кредитами досягли 1,421 мільйонів гривень, номінальне збільшення склало 28% у порівнянні з 2011 роком. Вартість ризику досягла 5.6% у 2012 році, вище за 3.6% у 2011 році. В той же час коефіцієнт покриття залишається незмінним на рівні 18.4% станом на 31 грудня 2012 року у порівнянні з 18.9% станом на 31 грудня 2011 року.

У 2012 році ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM продовжує вибіркову кредитну політику, переважно концентруючись на корпоративному кредитуванні, авто та іпотечному кредитуванні, банк активно працював над скороченням проблемної заборгованості, підтримував комфортний рівень ліквідної позиції та міцний рівень капіталу.

Станом на 31 грудня 2012 року обсяг консолідованих активів банку зменшився на 0.1% у порівнянні зі станом на 31 грудня 2011 року та досяг 40,242 мільйонів гривень. У структурі чистих активів 63% складають клієнтські кредити, 8.6% припадає на основні засоби, 0.1% на кредити банкам, 6.8% на цінні папери, 13% - на готівкові кошти та поточні рахунки у НБУ. Обсяг чистих кредитів клієнтів зменшився на 13.7% у порівнянні з попереднім роком переважно через зменшен-ня обсягу кредитів юридичних осіб на 23.5% у порівнянні з попереднім роком, яке було обумовлено списанням кредитів.

Роздрібне кредитування складає 56% кредитного портфелю банку, 74% якого належить індивідуальному бізнесу, а 26% - малому та середньому бізнесу. Роздрібний бізнес виріс у порівнянні з минулим роком в авто кредитуванні на 2.4%, кредитних картках та кредитах, забезпечених заробітною платою - на 51.3%. Значне списання та продаж проблемної заборгованості, а також реалізація застав відповідно призвело до зменшення резервів під заборгованість за кредитами у 2012 році на 12,5% у порівнянні з 2011 роком. У 2012 році ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM активно управляв власною ліквідною позицією, особливо гривневою ліквідністю, купуючи, головним чином, державні облігації у гривні та індексовані облігації у доларі.

Портфель цінних паперів на продаж збільшився на 28% та досяг 1,947 мільйонів гривень, 1,680 мільйонів гривень з яких були державні облігації. До фінансових активів у торговому портфелі ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM залучив цінних паперів на 423 мільйонів гривень, переважна більшість яких була облігаціями підприємств.

Таблиця 3.2 Структура пасивів ПАТ "Укрсоцбанк" за 2011-2012 роки, млн. грн.

Найменування статті

2011 р.

2012 р.

Зміни

Млн. грн.

%

Грошові кошти і їх еквіваленти

3,856

5,222

1.366

35.4

Кредити та заборгованість в інших банках

116

46

-70

-60.3

Обсяг чистих кредитів клієнтів

29,471

25,441

-4

-13.7

Резерви під заборгованість за кредитами

6,557

5,740

-0.82

-12.5

Усього активів

40,292

40,242

-0.05

-0.1

Кошти інших банків

13,211

11,578

-1.63

-12.4

Депозити клієнтів

17,957

18,253

0.30

1.6

Власний капітал

6,800

9,064

2.26

33.3

Обсяг консолідованих пасивів ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM станом на 31 грудня 2012 року зменшився на 6.9% у порівнянні з попереднім роком та досяг 31,178 мільйонів гривень. У структурі пасивів зменшення депозитів від банків (37% пасивів у 2012 році менше за 39% пасивів у 2011 році) було компенсовано збільшенням депозитів від клієнтів (59% пасивів у 2012 році більше за 54% пасивів у 2011 році), що відображає реалізовані цілі на 2012 рік, а саме більша концентрація на клієнтських депозитах для заміщення міжбанківського та материнського фондування. Обсяг субординованого боргу зменшився на 59%, а портфель клієнтських депозитів збільшився на 1.6% у порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення обсягу депозитів від роздрібних клієнтів на 6.4%.

У порівнянні з 2011 роком показник співвідношення чистих кредитів до депозитів покращився з 164.1% у 2011 році до 139.4% у 2012 році. В останньому кварталі 2012 року ПАТ "Укрсоцбанк", UniCredit Bank TM завершив додаткову емісію, яка передбачала випуск 5,445 мільйонів додаткових акцій номінальною вартістю 0.1 грн. за штуку та залучення 544 мільйонів гривень, і збільшив капітал до 1,814 мільйона гривень. Власний капітал, включаючи до-датковий капітал, нерозподілений прибуток та резерви станом на 31 грудня 2012 року збільшився на 33.3% у порівнянні з 2011 роком до 9,064 мільйонів гривень.

Таблиця 3.3 Коефіцієнти достатності капіталу

Найменування статті

2011 р.

2012 р.

Згідно стандартів Базель 2

Коефіцієнт достатності капіталу І рівня

9.53

16.27

Загальний коефіцієнт достатності капіталу

14.07

18.27

Коефіцієнт достатності капіталу 1 рівня становив 16.27% станом на 31 грудня 2012 року. Загальний коефіцієнт достатності капіталу становив 18.27% станом на 31 грудня 2012 року.

Станом на 01.07.2013 частка ринку та конкурентне середовище Банку за різними продуктами були наступними:

За обсягами кредитів фізичних осіб: частка ринку 9,5%; 2 місце на ринку. Інші лідери ринку: Приватбанк, Дельта банк, РБ Аваль, Надра банк, Укрсиббанк, ОТП банк, Альфа банк, ПУМБ, Ощадбанк.

За обсягами депозитів фізичних осіб: частка ринку Банку складає 2.8%, Банк має 7 місце на ринку. Інші лідери ринку: Приватбанк, Ощадбанк, Дельта-банк, Укрексімбанк, Сбербанк Росії, РБ Аваль, Фінанси та Кредит, Альфа-банк, ПУМБ.

За обсягами залишків на поточних рахунках: частка ринку Банку складає 3.4%, Банк посідає 7 місце на ринку. Інші лідери: Приватбанк, Ощадбанк, РБ Аваль, Укрсиббанк, ПУМБ, Дельта, ОТП, Укрексімбанк, Укргазбанк. Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРСОЦБАНК" відповідно до даних управлінської звітності (млн.грн.) наведені в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності за 1-2 квартали 2013 року

Показники

1-й квартал

2-й квартал

Відхилення (+,-)

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД

412

507

+94

ЧИСТИЙ КОМIСIЙНИЙ ДОХIД

151

156

+5

Чистий торговельний дохiд

-7

-56

-49

Iншi операцiйнi доходи/витрати

-6

-40

-34

ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД

551

567

+16

Загальноадмiнiстративнi витрати (в т.ч.

витрати на персонал)

-387

-389

-2

ПРИБУТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ

164

178

+14

Результат вiд продажу ОЗ, iнвест.нерухомiстi,

ЦП у портфелi на продаж

-8

37

+45

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

-141

-176

-35

Прибуток до оподаткування

15

39

+24

Податок на прибуток (в т.ч. відстрочені

податки)

-11

-37

-26

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК БАНКУ

4

2

-2

У цілому, очікується поступове пожвавлення глобальної та Української економіки у другому півріччя 2013. У той же час, існують певні чинники, які можуть негативно вплинути на діяльність Банку.