Управління активними операціями комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк" за 2007-2010 роки)

дипломная работа

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАД АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Делись добром ;)