logo
Розрахункові опеації банку (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів - юридичних, фізичних осіб та інших банків

Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]:

· Корпоративний бізнес -- обслуговування юридичних осіб.

· Роздрібний бізнес -- обслуговування фізичних осіб.

· Фінансово-інституційний бізнес -- надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Відповідно з сегментацією клієнтської бази розрахунково-касове обслуговування в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” має уніфіковані та спеціалізовані банківські продукти:

1. Для сегменту клієнтів - юридичних осіб та приватних підприємців:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях;

- купівля -продаж безготівкової іноземної валюти для проведення перерахувань по оплаті зовнішньоекономічних договорів;

- видача готівки в касу підприємства чи інкасація господарської виручки готівки на розрахунковий рахунок підприємства;

- обслуговування „зарплатних” та „відряджувальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- обслуговування „корпоративних” платіжних карток для проведення операцій безготівкової оплати послуг з рахунку підприємства;

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим комерційним платежам за допомогою „електронних комплексів” - „Клієнт-банк”, „Інтернет- банкінг”, „SMS - банкінг”.

2. Для сегменту клієнтів фізичних осіб:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях згідно переліку операцій в Інструкції [10];

- проведення переказів готівкових коштів по оплаті комунальних послуг та інших послуг без відкриття розрахункового рахунку;

- валютообмінні готівкові операції;

- операції з продажу та покупки дорожніх чеків в іноземній валюті;

- відкриття спеціальних пенсійних та бюджетних розрахункових рахунків по отриманню пенсії та державної бюджетної допомоги;

- видача готівки з розрахункового рахунку чи зарахування готівки на розрахунковий рахунок;

- обслуговування „зарплатних”, „пенсійних”, „бюджетних” та „відряджу-вальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим картковим платежам за допомогою „електронних комплексів” - „Інтернет-банкінг”, „SMS - банкінг”;

- проведення переказів готівкових коштів в національній та іноземній валютах по Україні та за кордон з використанням Інтернет-систем переказу „Western -Union”, „СОФТ”;

3. Для клієнтів - інших комерційних банків:

- відкриття та ведення системи взаємних „ЛОРО” та „НОСТРО” коррес-понденських рахунків для проведення переказів безготівкових коштів клієнтів в національній та іноземній валютах;

- вікриття та ведення кореспондентського рахунку в Національному банку України в системі безготівкових платежів в національній валюті;

- відкриття та ведення корреспондентських рахунків в національній та іноземній валютах в клірингових банках по обслуговуванню пластикових банківських платіжних систем через автомати самообслуговування;

- продаж та купівля готівкових коштів в національній та іноземній валю-тах за безготівкові кошти для касового обслуговування клієнтів та автоматів самообслуговування;

- обслуговування транзакцій інших платіжних систем через мережу бан-коматів ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”.

В ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” клієнт може обслуговуватися:

· на основі загальних тарифів;

· на основі одного із тарифних пакетів.

В додатку В наведений приклад договору на відкриття банківського рахунку та загальний тарифний пакет на розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валютах.

При віддаленому розрахунковому обслуговуванні клієнти можуть управ-ляти грошовими потоками на своїх поточних рахунках незалежно від розкладу роботи банку й часу доби, не витрачаючи часу й коштів на обслуговування у відділенні:

· Ви здійснюєте всі необхідні операції з рахунком завдяки системі Інтернет-Клієнт-Банк

· Ви одержуєте оперативну інформацію про рух коштів на рахунку максимально зручним для Вас способом -- за телефоном, електронною поштою або за допомогою SMS-повідомлень

· Здійснення операцій у будь-який час доби, у будь-який день тижня

· Простота оформлення й використання

· Висока оперативність обслуговування завдяки застосуванню новітніх технологій і програмного забезпечення

· Високий ступінь захищеності операцій та інформації про них

Підключившись до послуги «Інтернет-Клієнт-Банк», клієнт зможе досяг-ти максимальної оперативності у своїй роботі. «Інтернет-Клієнт-Банк» -- це технологічно сучасна система, що активно розвивається, легка у використанні й навчанні, багатофункціональна та абсолютно безпечна:

· Ви готуєте й передаєте в банк такі фінансові документи:

· Платіжні доручення в національній та іноземній валюті

· Заявки на купівлю, продаж і конвертацію валюти

· Зарплатні відомості для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників

· Конфіденційні листи з можливістю вкладення файлів

· Ви одержуєте оперативну інформацію про стан Ваших рахунків і рахунків підпорядкованих Вам організацій

· Ви можете інтегрувати систему з бухгалтерськими програмами

· Ви користуєтеся переглядом, роздруківкою та імпортуванням електронних документів

· Ви маєте доступ до архіву платіжних документів за тривалий період

· Ви користуєтеся автоматичним довідником при заповненні реквізитів платіжних доручень

· Ви поповнюєте й знімаєте кошти з депозиту «OnLine»

Переваги:

· Можливість виконання широкого спектра операцій

· Вигідні тарифи при щомісячній абонентській платі всього 50 грн.

· Цілковита безпека завдяки шифруванню даних, ефективним механізмам криптографічної аутентифікації та застосуванню електронного цифрового підпису під електронними документами

· Постійне розширення функціональності системи, яка дає змогу додавати нові модулі й шаблони документів

· Надання необхідного програмного забезпечення

· Можливість вибору модуля, який найбільше підходить до встановленого у Вас типу звязку: