Організація взаємовідносин підприємств з банками

контрольная работа

Вступ

Розрахунками в народному господарстві називається система грошових відносин, повязаних з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобовязань підприємств, організацій, населення.

 • Розрахунки здійснюються готівкою або шляхом безготівкових перерахувань через заклади банків, однак завжди мають грошову форму.
 • У господарському обороті сфера використання готівки обмежена. Вони використовуються в основному для розрахунків із працівниками підприємств по виплаті їм заробітної плати, пенсій, грошової допомоги.
 • Між підприємствами, організаціями, закладами і ланками фінансово-кредитної системи розрахунки здійснюються в основному в безготівковій формі через заклади банків.
 • Сутність безготівкової форми розрахунків полягає в тому, що платежі за товари і послуги, а також інші перерахування виконуються не готівкою, а шляхом переведення (перерахування) коштів з рахунка платника на рахунок постачальника чи одержувача грошей відповідним закладом банку.
 • Безготівкові розрахунки займають найбільшу питому вагу в розрахунково-платіжному обороті субєктів господарювання. Призначення цієї форми розрахунків полягає в тому, щоб заміняти готівку в платіжному обороті.
 • При побудові системи розрахунків необхідно виходити з вимог найбільшого зближення моменту здійснення платежу з моментом одержання продукції, товарів, послуг, недопущення утворення необґрунтованої кредиторської заборгованості, максимальної економії платіжних засобів для здійснення розрахунків і можливості забезпечення більш ефективного контролю за використанням коштів.
 • У цьому звязку система безготівкових розрахунків повинна відповідати таким вимогам:
 • · сприяти своєчасному одержанню постачальником коштів за відвантажену продукцію чи зроблені послуги;
 • · створювати умови покупцю для контролю за дотриманням постачальником умов угоди про постачання товарно-матеріальних цінностей, послуг;
 • · забезпечувати можливість контролю з боку банку і постачальника за своєчасністю і повнотою оплати продукції і послуг покупцем.
 • З огляду на викладені вище вимоги, в основу організації безготівкових розрахунків покладен
 • Делись добром ;)