Шляхи розширення депозитної бази банків

дипломная работа

1.1 Сучасний стан депозитної діяльності в банках України

За станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у тому числі: 175 банків (99,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) - акціонерні товарис-тва (з них: 16 банків (9,1%) - відкриті акціонерні товариства, 1 банк (0,6%) - закрите акціонерне товариство, 158 банків (89,7%) - публічні), 1 банк (0,6%) - товариство з обмеженою відповідальністю [67]. У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

За станом на 01.01.2011 (курс долара США 7,9617 грн./1 USD [67]) (див.табл.1.1):

1. Власний капітал банків склав 141,7 млрд. грн. або 15,0 % пасивів банків

2. Зобовязання банків становили 803,8 млрд. грн.

Основні складові зобовязань: - кошти фізичних осіб - 270,7 млрд. грн., або 33,7% від зобовязань; - строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків, - 172,8 млрд. грн., або 21,5%; - кошти субєктів господарювання - 144,0 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 206,6 млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 64,1 млрд. грн., або 23,7%.

Активи банків становили 945,5 млрд.грн., загальні активи - 1 090,1 млрд. грн. Банки мають таку структуру загальних активів: - готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ - 4,9% від суми загальних активів; - залишки коштів на коррахунках, що відкриті в інших банках - 6,2%, - кредитні операції - 69,3%, - вкладення в цінні папери - 7,7%, - основні засоби та нематеріальні активи - 4,0%, - нараховані доходи до отримання - 4,6%.

Таблиця 1.1

Основні показники депозитної бази банківської системи України у 2006 - 2011 рр. [67]

Доходи банків у 2010 році порівняно з 2009 роком скоротились на 4,3% і склали 136,8 млрд. грн. Витрати банків скоротились на 17,4% і склали 149,9 млрд. грн. Відємний фінансовий результат по системі банків на 01.01.2011 склав (-13,0) млрд. грн., що майже втричі менше, ніж за станом на 01.01.2010 (-38,4 млрд. грн.), тобто в цілому за 2010 рік банківська система України збиткова, так як і в 2009 році.

Як показують результати макроекономічного аналізу пасивної бази БС України (див.табл.1.1):

- обсяг ВВП України у фактичних цінах з рівня 544,1 млрд.грн. за результатами 2006 року зріс практично в 2 рази до рівня 1 094,8 млрд.грн. за результатами 2010 року;

- відносний обсяг залучених та запозичених зобовязань банків в БС України з рівня 54,7% від обсягу ВВП за результатами 2006 році зріс до рівня 85,1% у 2008 році та знизився до рівня 73,5% за результатами 2010 року;

- відносний обсяг власного каптіалу банків в БС України з рівня 7,8% від обсягу ВВП за результатами 2006 року зріс до рівня 12,6% у 2008 році та застабілізувався на цьому відносному рівні у 2009 -2010 рр.;

На рис.1.1 наведені результати аналізу динаміка сумарних обсягів залучених та запозичених зобовязань банківської системи України в після кризовий період (2 квартал 2009 - 1 квартал 2011 рр., курс 7,96 - 8,02 грн./1 USD).

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.1.1:

- з 1 кварталу 2010 року розпочався стабільний рост обсягів залучених та запозичених коштів в банківській системі України з рівня 748.2 млрд.грн. станом на кінець 1 кварталу 2010 року до рівня 856,6 млрд.грн. станом на кінець 1 кварталу 2011 року, тобто зростання становить 108,4 млрд.грн., або +14,5%;

- поступове зростання обсягів залучених та запозичених коштів БС України в національній валюті розпочалось з 3 кварталу 2009 року;

- зростання обсягів залучених та запозичених коштів БС України в іноземній валюті розпочалось з 3 кварталу 2010 року.

Рис.1.1. Динаміка сумарних обсягів залучених та запозичених зобовязань банківської системи України в післякризовий період (2 квартал 2009 - 1 квартал 2011 рр., курс 7,96 - 8,02 грн./1 USD) (побудовано по даним [67])

Рис.1.2. Динаміка докризового, кризового та післякризового курсу національної валюти України до світових валют у 2007 - 2011 рр. (побудовано по даним [67])

Рис.1.3. Структура сумарних обсягів залучених та запозичених зобовязань банківськох системи України у 2 кварталі 2009 року (побудовано по даним [67])

Рис.1.4. Структура сумарних обсягів залучених та запозичених зобовязань в банківській системі України у 1 кварталі 2011 року (побудовано по даним [67])

Таким чином, після кризи 2008 - 2009 рр. в БС України, яка виникла як наслідок світової фінансової кризи 2008 року та супроводжувалась «обвальною» девальвацією курса національної валюти України (див. рис.1.2), тільки з 3 кварталу 2010 року почалось реальне післякризове відновлення зростання обсягів залучених та запозичених коштів, як в національній, так і в іноземній валютах в банківській системі України.

Як показує спільний аналіз графіків, наведених на рис.1.3 -1.4, в період з 2 кварталу 2009 року по 1 квартал 2011 року в структурі сумарних обсягів залучених та запозичених зобовязань в банківській системі України виникли наступні зміни:

- питома вага запозичених міжбанківських кредитів(депозитів) в національній валюті з рівня 13,33% (2 кв.2009) зменшилась до рівня11,07% (1 кв. 2011);

- питома вага запозичених міжбанківських кредитів(депозитів) в іноземній валюті з рівня25,78% (2 кв.2009) зменшилась до рівня 17,85% (1 кв.2011);

- питома вага залучених поточних депозитів юридичних осіб в націо-нальній валюті з рівня 6,07% (2 кв.2009) зменшилась до рівня4,50% (1 кв.2011);

- питома вага залучених строкових депозитів юридичних осіб в націо-нальній валюті з рівня 4,54% (2 кв.2009) зросла до рівня 9,28% (1 кв.2011);

- питома вага залучених поточних депозитів юридичних осіб в іноземній валюті з рівня 3,74% (2 кв.2009) зменшилась до рівня 3,66% (1 кв.2011);

- питома вага залучених строкових депозитів юридичних осіб в іноземній валюті з рівня 4,26% (2 кв.2009) зменшилась до рівня 3,82% (1 кв.2011);

- питома вага залучених поточних депозитів фізичних осіб в національній валюті з рівня 3,89% (2 кв.2009) зросла до рівня5,20% (1 кв.2011);

- питома вага залучених строкових депозитів фізичних осіб в національній валюті з рівня 9,54% (2 кв.2009) зросла до рівня 12,18% (1 кв.2011);

- питома вага залучених поточних депозитів фізичних осіб в іноземній валюті з рівня 2,15% (2 кв.2009) зросла до рівня2,80% (1 кв.2011);

- питома вага залучених строкових депозитів фізичних осіб в іноземній валюті з рівня 11,18% (2 кв.2009) зросла до рівня13,18% (1 кв.2011);

- питома вага залучених коштів під боргові цінні папери, емітовані банками, з рівня 2,15% (2 кв.2009) зменшилась до рівня 1,29% (1 кв.2011);

- питома вага залучених коштів субординованого боргу з рівня 3,15% (2 кв.2009) зросла до рівня 4,24% (1 кв.2011);

Таким чином, питома вага статей депозитів, залучених у фізичних осіб, за аналізуємий період зросла за рахунок падіння питомої ваги депозитів, залучених у юридичних осіб та зменшення питомої ваги коштів, запозичених на міжбанківському ринку, особливо в іноземній валюті.

На рис.В.1. - В.5 Додатку В представлені результати аналізу конкурентої позиції на депозитному ринку України лідера банківської системи України по обсягу валюти балансу - ПАТ КБ «Приватбанк» відносно найближчих 30 банків-конкурентів станом на 01.01.2011 р.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.В.1 - В.5 Додатку В, конкурентні позиції перших найбільших банків БС України, характеризуємі рівнем питомої ваги коштів в ресурсному сегменті станом на 01.01.2011, становлять:

а) сегмент ресурсного ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів (див.рис.В.1):

- Укрсоцбанк - 7,73%;

- Ощадбанк - 7,11%;

- Укрексімбанк - 7,0%;

- ПАТ КБ «Приватбанк» - 6,45 %.

б) сегмент ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб (див.рис.В.2):

- ПАТ КБ «Приватбанк» - 13,17 %;

- Укрексімбанк - 11,70%;

- ОТП-банк - 7,57%;

- Альфа-банк - 6,42%

в) сегмент ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб (див.рис.В.3):

- ПАТ КБ «Приватбанк» - 20,76 %;

- Ощадбанк - 7,49%;

- Райффайзенбанк Аваль - 6,77%;

- Укрексімбанк - 4,64%.

Делись добром ;)