Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк"

отчет по практике

4. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Операції ВАТ "Кредобанк" з іноземною валютою здійснюють відділ клієнтських розрахунків, відділ обслуговування фізичних осіб та операційний відділ, які виконують:

- встановлення курсів для купівлі-продажу валют;

- ведення коррахунків в іноземній валюті;

- контроль за експортно-імпортною діяльністю;

- здійснення переказів фізичних осіб через поточний рахунок і систему Western Union;

- купівля - продаж дорожніх і іменних чеків, здійснення відшкодування по них;

- ведення звітності по валютних операціях;

- здійснення фінансового аналізу по операціях в іноземній валюті.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається субєкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті (додатки К-Р).

Поточними торговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі розрахунки:

- між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

- між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

- між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів (посередників) відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до законодавства України;

- інші розрахунки, що здійснюються відповідно до законодавства України.

Поточними неторговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі операції:

- перекази заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної допомоги, виплат і компенсацій, включаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоровя;

- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

- виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками;

- купівля платіжних документів в іноземній валюті;

- виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

- платежі, що повязані зі смертю громадян;

- оплата зборів, мита та дії, повязані з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності;

- оплата витрат за лікування громадян у медично-профілактичних закладах іншої держави;

- оплата навчання в навчальних закладах,стажування в закладах іншої держави;

- оплата витрат, повязаних з відрядженням за кордон;

- оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні;

- платежі у звязку з прийняттям спадщини;

З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам,які працюють в Україні за контрактом (договором);

- виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження під час виїзду за кордон, на експлуатаційні витрати, повязані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до законодавства України;

- перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

- купівля іншої іноземної валюти відповідно до законодавства України;

- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за товари та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;

- перерахування за кордон на імя фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

- перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом і сплати процентів за ним;

- продаж валюти уповноваженим банком;

- перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

- перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

- перерахування на власний поточний рахунок;

- інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на імя власника рахунку відповідно до законодавства України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на імя власника рахунку через уповноважені банки України;

- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на імя власника рахунку;

- валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята на зберігання відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти;

- валюта, одержана в порядку спадкування;

- валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

- валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних сертифікатів;

- валюта, перерахована як кредит в іноземній валюті;

- валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом в іноземній валюті та сплати процентів за ним;

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

- виплата готівкою;

- виплата платіжними документами;

- перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

- перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

- перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

- купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

- перерахування за межі України нерезидентам для погашення власної заборгованості за кредитами, позиками (проценти, комісійні, неустойка);

- перерахування за кордон інвестицій;

- перерахування коштів для погашення власної заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті та сплати процентів за ним;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти за іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору.

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

- кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

- проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті кошти повертаються шляхом:

- виплати готівкою;

- виплати платіжними документами;

- продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти за іншу іноземну валюту;

- перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Функції агента валютного контролю - обовязки уповноваженого банку щодо здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки. Змістом зазначеного контролю є запобігання уповноваженими банками проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій та/або своєчасне інформування уповноваженими банками відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, повязаного з проведенням ними валютних операцій.

Використання іноземної валюти як засобу платежу - це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, обєкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

Переказування грошових коштів за межі України - перерахування грошових коштів у банківсько-кредитну установу, що не є субєктом господарської діяльності України, незалежно від того, на користь якої особи перераховуються ці кошти.

2007 року ВАТ "КРЕДОБАНК" був активним учасником міжбанківського ресурсного ринку, проводячи операції із залучення/розміщення кредитних ресурсів в іноземній та національній валюті як в Україні, так і за кордоном. Загальний середньоденний обіг коштів на міжбанківському ринку у гривнеаому еквіваленті становив 213,29млн.грн.,що на 37,55% за показник минулого року.

Банк має у власному портфелі ОВДП та ОВДП-ПДВ, за допомогою яких у значному обсязі проводяться операції РЕПО для підтримки ліквідності Банку.

Для залучення коштів юридичних осіб проводилися операції залучення тимчасово вільних гривневих ресурсів на депозит "Ринковий". Завдяки цьому фінансовому інструменту клієнти Банку мали змогу вигідно розмістити тимчасово вільні ресурси за ставкою міжбанківського ринку на короткий термін. Банк також активно здійснював торгівлю іноземною валютою для клієнтів на торговій сесії. Наявність ліній першокласних банків дозволило максимально задовольняти конверсійні потреби клієнтів та банків-контрагентів й оптимізувати діяльність Банку на міжбанківському ринку. Слід відзначити, що за рахунок зростання клієнтської бази суттєво виросли загальні обсяги купленої-проданої валюти для клієнтів за національну валюту на торговій сесії, які становили:

* долар США - 563,38 млн.;

* євро - 214,33 млн.

Окрім торгівлі доларом США та євро, Банк виконував операції купівлі-продажу для клієнтів таких валют, як польський злотий, російський рубль, англійський фунт, швейцарський франк, датська крона, казахський тенге, шведська крона, білоруський рубль, канадський долар, японська єна, словацька крона, угорський форинт та австралійський долар. Зокрема, слід зазначити, що Банк є одним із найбільших торговців польським злотим на українському ринку. Обсяги торгівлі польським злотим на міжбанківському ринку становили 65,84 млн.

Важливим напрямом роботи Банку, який було активізовано 2007 року, стала торгівля готівковими ресурсами на міжнародному ринку. Таким чином Банк отримав можливість вчасно та сповна забезпечувати своїх клієнтів якісною іноземною готівковою валютою. Загальний обсяг операцій із торгівлі готівковими ресурсами на міжнародному ринку торік становив у еквіваленті доларів США 58,03 млн (рис. 4.1):

Рис. 4.1. Обсяги торгівлі ВАТ "Кредобанк" на міжнароному ринку станом на 01.01.2007 року.

Зростання питомої частки клієнтів, які проводять зовнішньоекономічні розрахунки в євро, у загальній клієнтській базі відобразилося збільшенням питомої ваги розрахунків у загальному кошику проведених Банком торговельних операцій на міжбанківському ринку.

2006 року тривала тенденція зростання обсягів міжнародних розрахунків клієнтів через ВАТ "КРЕДОБАНК", у результаті чого загальний обсяг їх експортно-імпортних операцій зріс, порівняно з 2005-м, на більш як 16,5%. Таку позитивну динаміку зростання вдалося зберегти завдяки активному просуванню Банком на фінансовий ринок України нових конкурентних продуктів у галузі кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств та поліпшенню якості послуг, повязаних зі здійсненням розрахунків у іноземній валюті. Слід зазначити, що саме завдяки підтримці і сприянню з боку стратегічних інвесторів РКО Bank Polski SA (Польща) і Європейського банку реконструкції та розвитку (Великобританія) у Банку відбулося значне якісне й кількісне зростання пропозиції банківських продуктів для корпоративних, а також роздрібних клієнтів.

Окремої уваги заслуговує активне використання ВАТ "КРЕДОБАНК" документарних акредитивів та гарантій для фінансування торгових контрактів клієнтів і реалізації їх інвестиційних проектів. Протягом минулого року загальна кількість таких операцій стрімко зростала і досягла на кінець 2007 року найбільшої за увесь час існування Банку величини. Беззаперечними перевагами цих схем фінансування, порівняно зі звичайним кредитуванням, є мінімізація ризиків зовнішньоекономічної операції клієнта та зменшення загальних витрат на її проведення, бо основними джерелами кредитних коштів виступають досить дешеві ресурси іноземних банків-кореспондентів. Саме 2007 року, у результаті взаємовигідного співробітництва з провідними банками і фінансовими небанківськими установами Європи та США, передусім стратегічними інвесторами РКО Bank Polski SA (Польща) і ЄБРР (Великобританія), Банк отримав найбільші у своїй історії кредитні лінії та ліміти, загальна сума яких зростала і перевищила 154 мільйони доларів США (рис.4.2):

Делись добром ;)