Функції Національного банку України

реферат

3. Результати діяльності НБУ щодо виконання своїх завдань

Монетарна база у 2006р. зросла на 17,5% (у грудні - на 10,6%) за рахунок збільшення чистих зовнішніх активів внаслідок додатних інтервенцій на міжбанківській валютній біржі на $0,9 млрд. та зовнішніх надходжень ($1,9млрд) Кошти на рахунках Уряду протягом року дещо збільшились (на 0,2 млрд. грн. до 18,6 млрд. грн), незважаючи на їх суттєве зменшення у грудні (на 3,6 млрд. грн) [11, c.12].

Рис.1 Динаміка монетарної бази та грошової маси у 2005 - 2006 рр.% кумулятивно, Джерело: НБУ Розрахунки: Мінекономіки

Таблиця 1

Динаміка основних показників грошового ринку

Джерело: НБУ

У 2006 році загальний обсяг операцій рефінансування банків становив 8331,8 млн. грн., з них кредити овернайт - 5572,6 млн. грн. (у грудні 593,1 млн. грн. та 41,3 млн. грн. відповідно). Обсяг мобілізаційних операцій за 12 міс. становив 6760 млн. грн. (у грудні - 550 млн. грн).

Рис.2 Динаміка депозитів населення в іноземній та національній валюті у 2005 - 2006 рр., Джерело: НБУ

Рис.3 Динаміка ставки міжбанківського кредиту та коррахунків банків в національній валюті у 2004 - 2006рр., Джерело: НБУ

Грошова маса у 2006 р. зросла на 34,7% (грудні на 7,1%), що було повязано із мультиплікативним ефектом від збільшення кредитування (за 2006 р. на 71% - це найбільший показник за роки економічного зростання, у грудні на 5,9%). Протягом року продовжувався процес ремонетизації економіки: рівень монетизації зріс з 36,23% до 41,54%. Зменшенню швидкості обертання грошей з 2,66 до 2,25, яке уповільнювало інфляційне навантаження на економіку, сприяло відновлення ролі капіталоємних галузей (металургія, машинобудування) в структурі економічного зростання, що підвищило попит на кредити з відповідним збільшенням потреби в платіжних засобах на одиницю ВВП [11, c.15].

Протягом року обсяг готівки поза банками збільшився на 24,5% і його питома вага в структурі грошової маси зменшилась до 28,7% проти 31% на початок року, що було спричинено дещо більшим зростанням грошової маси. У грудні готівка зросла на 9% (таке значне зростання було зумовлено суттєвим збільшенням соціальних видатків Державного бюджету наприкінці року).

Депозити фізичних осіб за 2006 р. зросли на 45,8% (у грудні на 7,2%). Протягом року спостерігалась тенденція випереджаючого зростання депозитів в іноземній валюті (на 57,5%) порівняно із вкладеннями в національній (на 37,2%) (за грудень на 5,6%та 8,5% відповідно). Поряд з цим, спостерігалось зменшення відсоткових ставок за депозитами як в національній (з 8,1% до 7,9%), так і в іноземній валюті (з 6,9% до 6,1%). У 2006 р. приріст депозитів юридичних осіб склав 30,1% (у грудні на 4,4%). На фоні зростання депозитів в іноземній валюті юридичних осіб (за рік на 45,8%, у грудні зменшились на 4,3%) відбулось зростання попиту підприємств на кредити в іноземній валюті (за 2006 р. на 68,2%, у грудні - 5,7%), що стимулювало кредитну активність банків щодо субєктів господарювання (приріст кредитів за 2006 р. склав 51,8%, у грудні - 4,8%).

У 2006 р. середньозважена ставка кредитування зменшилась як в національній валюті на 1,3 в. п. (до 15,1%), так і в іноземній на 0,2 в. п. (до 11,5%). За підсумками року обсяг коррахунків банків зменшився на 2,3 млрд. грн. до рівня 14,9 млрд. грн., у звязку зі значним зниженням ліквідності на початку року.

Рис.4 Динаміка курсу гривні до долара США на безготівковому ринку та інтервенції НБУ на МБВР у січні 2004-грудні 2006 року, Джерело: НБУ

НБУ у 2006 році для підвищення ліквідності поступово знижував нормативи формування банками резервів по вкладах коштів фізичних та юридичних осіб як в національній, так і іноземній валюті. Доля обовязкових резервів склала на кінець року 28% від обсягів коррахунків комбанків проти 57,1% на початок року. Такої ліквідності достатньо для кредитної підтримки процесів економічного розвитку, забезпечення поточної діяльності субєктів економіки та підтримки низької ставки міжбанківського ринку (у 2006 р. вона зменшилась з 4,3 до 3,3%).

Рис.5 Операції та курс гривні до долара на готівковому валютному ринку, Джерело: НБУ

Рис.6 Індекси РЕОК та експорту товарів, Джерело: НБУ

Офіційний курс гривні до долара США протягом 2006 р. НБУ втримував на стабільному рівні - 5,05 грн. /$. Відносно євро гривня девальвувала на 11,4% до 6,65 грн. /євро, що відповідало девальваційній динаміці долара до євро на міжнародних валютних ринках.

Розвиток подій на валютному ринку умовно можна поділити на два періоди. У січні-квітні спостерігалось суттєве підвищення попиту на іноземну валюту, повязане зі зростанням темпів імпорту та падінням темпів експорту, збільшенням вартості газу та паливно-мастильних матеріалів та відтоком капіталу за основними статтями фінансового рахунку платіжного балансу. У травні-грудні спостерігалась зворотна тенденція - перевищення пропозиції над попитом іноземної валюти на міжбанку (за рахунок як експортних надходжень, так і надходжень іноземних кредитних ресурсів) [11, c.23].

Рис.7 Динаміка міжнародних валютних резервів у 2004-2006 рр., Джерело: НБУ

Міжнародні резерви у 2006 р. зросли до $22,3 млрд., що складає 5,7 місяця імпорту. Протягом січня-квітня спостерігалось зменшення міжнародних валютних резервів, повязане зі зниженням експортних надходжень через погіршення зовнішньоекономічної конюнктури. НБУ відреагував на зменшення пропозиції іноземної валюти відємними інтервенціями ($2074,9 млн). З травня міжнародні резерви починають зростати за рахунок додатних інтервенцій ($2980,9 млн. у травні-грудні), що було наслідком перевищення пропозиції над попитом на іноземну валюту. Також протягом року на міжнародних валютних ринках спостерігались значні курсові коливання пари євро/долар у бік девальвації долара, які призвели до позитивного перерахунку курсової різниці за активами ($1,98 млрд. - оцінки Мінекономіки). Окрім того, у вересні-грудні Урядом України було розміщено ОЗДП на суму $1,9 млрд., що також вплинуло на значне зростання резервів. Зовнішні виплати Мінфіну та НБУ за рік склали $1,9 млрд. У підсумку з початку року міжнародні резерви збільшились на $2,9 млрд. .

На готівковому ринку протягом 2006 р. сальдо продажу-купівлі населенням іноземної валюти було відємним (за винятком червня): у I півр. під впливом психологічного фактору перед парламентськими виборами та в період формування Уряду країни, а у II півр. - через дію сезонних факторів та зростання інфляційних очікувань населення. Відємне сальдо за рік склало “мінус” $3590,6 млн. Курс продажу гривні до долара незначно ревальвував з початку року - на 0,8%, до євро девальвував - на 10,7% [11, c.25].

Реальний ефективний обмінний курс протягом січня-серпня девальвував (5,05%), але у вересні-листопаді високі темпи інфляції в Україні при стабільному курсі гривні до долара призвели до суттєвого погіршення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників (РЕОК за цей період ревальвував на 4,89%), не дивлячись на різку девальвацію гривні до євро у листопаді. Тому порівняно незначна ревальвація РЕОК у грудні (0,32%) стала визначальною для річного показника і в підсумку за 2006р. РЕОК ревальвував на 0,16%, що знизило рівень конкурентоспроможності українських експортерів.

Делись добром ;)