Управління валютною позицією комерційного банку

курсовая работа

2.1 Вплив світової фінансової кризи на результати діяльності ПАТ „Альфа-Банк" у 2007 - 2010 рр.

Альфа-Банк (Україна) -- універсальний комерційний банк, що є частиною міжнародного консорціуму "Альфа-Груп". Банк займає лідируючі позиції в усіх сегментах банківського ринку України. Згідно з рейтингом Національного Банку України Банк входить до десятки найбільших банків країни за розміром активів та є одним із лідерів за обємом коштів юридичних осіб [32].

Рис.2.1. Рейтингова позиція ПАТ "Альфа-Банк" в БС України [32]

Банк був заснований 18 листопада 1992 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно українського законодавства, зареєстрований НБУ 24 березня 1993 року і почав діяльність під назвою Комерційний Банк Сприяння Споживачам "Віто" з головним офісом у Києві. В 1995 р. Банк був реорганізований у ТОВ "Київінвестбанк", який у свою чергу був реорганізований в Акціонерний Комерційний Банк "Київський Інвестиційний Банк" в 1997 р. Під своїм теперішнім імям Банк працює з січня 2001 р. 19 серпня 2009 року проведено державну реєстрацію змін до Статуту ЗАТ "Альфа-Банк" в звязку зі зміною назви Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") на Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" (ПАТ "Альфа-Банк"). 30 листопада 2009 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Альфа-Банк" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку. Це збільшення статутного капіталу здійснено шляхом проведення додаткової емісії простих іменних акцій ПАТ "Альфа-Банк" закритого розміщення - 739 435 000 (семисот тридцяти девяти мільйонів чотирьохсот тридцяти пяти тисяч) акцій. Номінальна вартість 1 (одна) грн. за 1 (одну) акцію. 16 жовтня 2009 року ПАТ "Альфа-Банк (Україна)" погасив двотраншевий синдикований кредит в розмірі 23,5 млн. доларів США та 26,935 млн. євро, залучений 14 жовтня 2008 року на фоні розвитку наслідків світової фінансової кризи в БС України. 30 жовтня 2009 року Альфа-Банк (Україна) виплатив відсотковий дохід за Єврооблігаціями зі строком погашення в 2012 році. Того ж дня три серії Єврооблігацій 2012 були консолідовані в один випуск, таким чином загальна сума випуску склала 840,633,000 доларів США. Починаючи з 30 жовтня 2010 року папери будуть погашатися 8 рівними траншами щоквартально, в дату виплати процентів. В табл.2.1 наведені відомості про акціонерів ПАТ "Альфа-Банк" станом на жовтень 2010 р. [32].

Таблиця 2.1 Акціонери ПАТ „Альфа-Банк" станом на жовтень 2010 р.

Найменування акціонера

Кількість акцій, шт

Кількість акцій, %

АВH Ukraine Ltd, Cyprus

2 976 561 606

80,1013%

ВАТ "Альфа-Банк", Росія

739 431 452

19,8986%

Міноритарії

4 237

0,0001 %

В табл.2.2 - 2.3 та на рис.2.2 наведені основні показники діяльності ПАТ "Альфа-Банк" у 2006 -2009 рр. та по 3-х кварталах 2010 р. , які показують, що при валютному відсотку кредитного портфелю від 63% у 2008 році до 49% у 2010 році банк внаслідок впливу світової фінансової кризи повинен був різко підняти обсяг резервів на кредитні ризики з 8% у 2008 році до 24% у 2010 році, при яких діяльність банку стала збитковою(2009) та малоприбутковою(2010).

Таблиця 2.2 Основні показники діяльності ПАТ "Альфа-Банк" у 2006 -2009 рр.[32]

Назва статті, тис.грн.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Непозподілений прибуток

18 217

44 047

161 351

(919 363)

Відрахування у резерви в поточному році

(81 433)

(384 119)

(1 605 096)

( 2 964 449)

Активи

6 284 312

15 061 199

32 309 123

28 152 757

Зобовязання

5 790 547

13 502 070

28 998 157

25 818 195

Відсоток резервів ризику кредитного портфелю в %

2,18%

3,61%

7,98%

16,97%

Відсоток кредитів в валюті в кредитному портфелі

63,09%

52,31%

Таблиця 2.3 Основні показники діяльності ПАТ "Альфа-Банк" у 2010 р

Назва статті, тис.грн.

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

Непозподілений прибуток

399

551

775

Відрахування у резерви в поточному році

(398 803)

(769 317)

(1 099 354)

Активи

27 288 845

27 166 503

27 142 343

Зобовязання

24 966 409

24 037 224

24 040 530

Власний капітал (РК 1 рівня)

2 292 436

3 129 279

3 101 813

Відсоток резервів ризику кредитного портфелю в %

20,83%

23,8%

24,17%

Відсоток кредитів в валюті в кредитному портфелі

47,75%

49,84%

48,40%

Рис.2.2. Створення підвищених резервів кредитного ризику та збитковість діяльності ПАТ "Альфа-Банк" як наслідок впливу світової фінансовї кризи 2008 -2009 рр. [32]

Делись добром ;)