Споживче кредитування населення

отчет по практике

2.4 Статистичний аналіз результативності кредитної діяльності банку

Протягом 2007 року Банк отримав 7 264 тис. грн. прибутку, регуло-ваний прибуток за 3 квартали 2008 року становить всього 567 тис.грн.. Усь-ого доходи Банку за 2007 рік складають 190 200 тис. грн., за 3 квартали 2008 року доходи становлять 322 434 тис.грн. (рис.2.5).

Рис.2.5 Динаміка доходів ТОВ „Банк Ренесанс капітал” за 2006 -2008 роки

Чистий торговельний збиток складав на кінець 2007 року 489 тис. грн., ця сума виникла у результаті продажу іноземної валюти за курсом нижче офіційного курсу Національного банку України на дату здійснення продажу.

Делись добром ;)