Політика впровадження нових банківських послуг ПАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

2.1 Основні результати бізнес-діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є міжрегіональним універсальним та системним банком із розгалуженою мережею філій та відділень по всій території України та за її межами. У звязку з чим має гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ). ОСУ ПАТ КБ «Приватбанк» одна з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи [18].

По суті вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ [18]:

1) Горизонтальна (площинна) охоплює 3 рівні управління, які виконують різні функції:

1-й рівень (вищий) - Head-office (Головний офіс);

2-й рівень (середній) - Middle-office (Головні регіональні управління, Регіональні управління, Самостійні філії);

3-й рівень (нижчий) - Front-office (відділення гр. Ф, А, Б, В, Г)

В межах кожного рівня виділяються не більше 3-х ступенів управління (керівники бізнесів (напрямів), їх заступники (керівники департаментів) та спеціалісти).

Head-office (ГО) є вищим (провідним) підрозділом системи ПАТ КБ «Приватбанк», який має повну господарсько-економічну та адміністративну самостійність. Управління ГО і системою ПАТ КБ «Приватбанк» в цілому здійснюється Правлінням банку, очолюваним Головою, який делегує ряд своїх функцій заступникам та керівникам бізнесів (напрямів) ГО.

Middle-office представлений Головними регіональними управліннями, Регіональними управліннями та самостійними філіями. По суті своєї роботи і набору функцій ці 3 види РП нічим (крім назви) між собою не відрізняються.

Front-office представлений відділеннями гр. Ф, А, Б, В, Г. Статус (група) відділень визначається залежно від чисельності персоналу та кількості робочих місць продажу у відділенні відповідно до Класифікатора відділень ПАТ КБ «Приватбанк». Основна мета роботи Front-office - обслуговування клієнтів. Фактично це повністю бізнесові доходні (що заробляють) підрозділи. У них практично відсутні підтримуючі функції.

2) Лінійно-функціонально-штабна включає штаби при Голові Правління - Headoffice (ГО), а при Директорії ГРУ, РУ та філій - Middle-office і крім лінійних широко використовуються функціональні вертикальні звязки.

3) Дивізіональна клієнто- і функціонально-орієнтована включає:

3.1) бізнесові доходні напрямки;

3.2) бізнесові керуючі (витратні) напрямки;

3.3) підтримуючі напрямки.

Крім того, структура управління поділяється на дивізіонально продуктову, дивізіонально регіональну та мережну, проектно-матричну.

Розвиток регіональної мережі філій та відділень є одним з пріоритетних завдань стратегічного розвитку банку, що має суттєвий вплив на показники його діяльності.

Регіональна мережа структурних підрозділів ПАТ КБ «Приватбанк» представлена у всіх адміністративно - територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах та в найбільш перспективних населених пунктах.

Станом на 01.01.2012 р. до складу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» входять:

- Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ - Україна;

- Регіональні підрозділи у складі 35 філій, у тому числі філія на Кіпрі,

та 3362 відділення;

- Представництва: м. Київ, Україна; м. Москва, РФ; м. Алмати, Республіка Казахстан; м. Лондон, Великобританія; м. Пекін, КНР.

Рисунок 2.1. - Динаміка зростання обсягів валюти балансу, зобовязань та власного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 -2012 рр. [18]

Рисунок 2.2. - Динаміка обсягів зростання депозитних операцій залучення та запозичення коштів ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 -2012 рр. [18]

Рисунок 2.3. - Динаміка обсягів зростання кредитних операцій ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 - 2012 рр. [18]

Рисунок 2.4. - Динаміка операцій інвестування коштів в цінні папери ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 - 2012 рр. [18]

Рисунок 2.5. - Динаміка доходів від операцій та чистого прибутку діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 - 2012 рр. [18]

На рис.2.1 - 2.5 наведена динаміка обсягів основних банківськикх операцій ПАТ КБ «Приватбанк» у 2008 - 2012 рр. (період світової фінансової кризи та її наслідків для банківської системи України).

Як показує аналіз даних, наведених на рис.2.1- 2.4:

Обсяг валюти балансу банка з 01.01.2008 до 01.04.2012 зріс практично в 3 рази ( з рівня 56,2 млрд.грн. до рівня 153,6 млрд.грн.);

Найбільший рост обсягів депозитних операцій (практично в 4 рази) спостерігається в сегменті строкових депозитних операцій з фізичними особами (з рівня 17,7 млрд.грн. станом на 01.01.2008 до рівня 62,3 млрд.грн. станом на 01.04.2012);

Середній рост обсягів поточних депозитних операцій та строкових депозитних операцій з юридичними особами складає 1,7 раза (з рівня 5-10 млрд.грн. станом на 01.01.2008 до рівня 8 -17 млрд.грн. станом на 01.04.2012);

Обсяг операцій кредитування юридичних осіб зріс практично в 4 рази (з рівня 23,5 млрд.грн. станом на 01.01.2008 до рівня 97,5 млрд.грн. станом на 01.10.2011 та зниженням до рівня 88,0 млрд.грн. станом на 01.04.2012). При цьому питома вага валютних кредитів становить не більше 25% від портфелю кредитів юридичних осіб;

Обсяг операцій кредитування фізичних осіб з рівня 18,2 млрд.грн. станом на 01.01.2008 хвилеобразно зріс до рівня 23.0 млрд.грн., потім впав до рівня 10,0 млрд.грн., потім знов зріс до рівня 26,2 млрд.грн. станом на 01.01.2012 і знов впав до рівня 18,0 млрд.грн., тобто до рівня початку 2008 року. При цьому у 2012 р. банк практично ліквідував кредитну заборгованість фізичних осіб в іноземній валюті;

З початком світової фінансової кризи банк практично припинив операції з цінними паперами в торговому портфелі банку, реалізувавши ЦП на суму 1,0 млрд.грн. та зосередився на операціях придьання боргових цінних паперів до погашення на суму не більше 0,6 млрд.грн.

Діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» на протязі 2008 - 2012 рр. - прибуткова, навіть при на створенні резерву кредитних ризиків у розмірі 22,0 млрд.грн.

Делись добром ;)