Особливості Лондонського страхового ринку

курсовая работа

2.4 Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку Ллойд

Наряду з успішним розвитком корпорації Ллойд» існують певні проблеми з якими воно стикається в своїй діяльності.

Основними проблемами розвитку страхового ринку Ллойд є:

- інтернаціоналізація страхового бізнесу;

- поява значних міжнародних страхових консорціумів;

- зростання обсягу інвестицій в цінні папери;

- зростання рівня запитів з боку клієнтури;

- безперестанні фінансові шахрайства в сфері страхування;

- різкі зміни політико-економічної ситуації в багатьох країнах;

- незбалансованість вікової структури персоналу страховиків;

- масова поява нових інформаційних технологій;

- потреба забезпечення особистої безпеки працівників Ллойд [23, с.8].

Сильно впливають на розвиток страхування зміни у соціальній сфері, які зумовлюють зростання запитів клієнтури. Високі стандарти життя населення в розвинених країнах формують підвищені вимоги до страхового обслуговування. Клієнти страхової компанії не схильні беззастережно приймати те, що їм пропонують представники Ллойд, які змушені систематично вивчати ринок, щоб їхні послуги відповідали запитам споживачів.

Нові інформаційні технології в корені змінили роботу страховика. Компютеризація збору і обробки страхової інформації значно підвищили продуктивність праці, надійність, оперативність у прийнятті рішень і ефективність роботи страхових компаній, в цілому, і знизили рівень внутрішньофірмових витрат страховиків.

Нові інформаційні технології сприяли впровадженню у страхове обслуговування кредитних карток. Підвищується конкурентна боротьба за ринок вільного капіталу, який є у населення, між страховими компаніями та комерційними банками. Останні активно впроваджуються в сферу страхового бізнесу через створення страхових альянсів (особливо в страхуванні життя, яка дає банкам великий прибуток і повязане з невеликим і суттєво прогнозованим ризиком).

Сучасний стан розвитку страхового ринку в індустріально розвинених країнах Заходу характеризується посиленням тенденції до монополізації і концентрації капіталу в страхуванні. Можна виділити чотири організаційних форми прояву цієї тенденції:

1.Горізонтальная інтеграція - зосередження у невеликої кількості значних страхових компаній все більшого обсягу страхових премій та страхових послуг.

2.Вертікальная інтеграція - проникнення страхових компаній до інших сфер, які повязані зі страхуванням (банківська, біржова діяльність).

3.Створення транснаціональних страхових компаній поки ще значно не поширилося у страхуванні, проте це явище існує і має тенденцію до розвитку.

4. Диверсифікація - розширення інвестиційної сфери діяльності на галузі, які прямо не повязані зі страхуванням. Таким чином, невеликі страхові компанії намагаються вижити в умовах загострення конкуренції і придбати додатковий і більш постійне джерело прибутків, які потрібні для покриття витрат із страхування, які ростуть [10, с.12].

Страхові компанії займають провідні після комерційних банків позиції за величиною активів і можливістю використання їх як кредитного капіталу. Характер ресурсів, який акумулюється страховиками, дозволяє використовувати їх для довгострокових виробничих капіталовкладень, наприклад, через ринок цінних паперів. Таких можливостей банки, які оперують коштами, що залучаються на більш короткий термін, не мають. Тому страхові компанії займають панівне становище на ринку вільного капіталу.

Прибуток грошових коштів у вигляді страхових премій і прибутків від активних операцій, зазвичай, набагато перевищує суму щорічних виплат власникам полісів. Це дозволяє страховим компаніям із року в рік збільшувати інвестиції у високоприбуткові цінні довгострокові папери з фіксованими термінами погашення, головним чином в облігації промислових корпорацій, державні облігації і заклади під нерухомість [7, с.345].

Таким чином, можна зробити висновок, що ніде у світі, крім «Ллойда», не знайти стільки досвіду в області страхування, зібраного під одним дахом. Незважаючи на те, що синдикати конкурують між собою, митецьке переплетення конкуренції з кооперацією, гнучкість і новаторство в сполученні з винятковою безпекою для страхувальників ставлять «Ллойд» у те унікальне положення, що він займає у світі бізнесу. Крім проведення страхових операцій, «Ллойд» через свої структурні підрозділи (включаючи агентства в морських портах і найбільших містах світу) робить широке коло послуг інформаційного і практичного характеру не тільки членам корпорації, але й усім, хто прямо чи опосередковано цікавиться морським судноплавством.

Попереду корпорацію «Ллойд» чекають великі реформи, згідно з якими вона буде керуватися як єдине підприємство. Передбачається введення централізованої системи підготовки кадрів, встановлення нагляду з боку виборного авторитетного комітету над діяльністю андеррайтерів. Планується також більш тверде регулювання і контроль над витратами, введення централізованої бази даних, що докладно характеризують інформацію про угоди і контракти. У результаті очікується зближення «Ллойда» із іншими фінансовими ринками.

Страхування є необхідним чинником піднесення національної економіки. Аналізуючи розвиток страхового ринку за останні роки, необхідно зазначити, що ринок характеризується негативними процесами, а саме, падіння обсягів премій, зниження платоспроможності та рентабельності страхової діяльності, але незважаючи на це, світовими лідерами в галузі страхування є США, Франція, Німеччина, Великобританія, та ін..

Делись добром ;)