Облік розрахунків зі страхування

курсовая работа

1.2 Нормативне регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообовязковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

З урахуванням положень Конституції України Верховна Рада України прийняла Основи законодавства України про загальнообовязкове державне соціальне страхування, Закони України “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. № 1533-III, “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 р. № 2240-III, “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2004 р. № 1058-IV.

У 2010 році здійснюється чотири види загальнообовязкового державного соціального страхування, а саме: на випадок безробіття; у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; пенсійне страхування.

Нормативно-правова база соціального страхування:

1. Конституція України (закріпила право громадян на соціальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок коштів загальнообовязкового державного соціального страхування, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.) [1].

2. Кодекс законів про працю України (Стаття 254. Кошти загальнообовязкового державного соціального страхування. Основними джерелами коштів загальнообовязкового державного соціального страхування є внески власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів чи фізичної особи, працівників. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообовязкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообовязкового державного соціального страхування.) [2].

3. Концепція соціального забезпечення населення України (Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3758-XII) (Концепція соціального забезпечення населення України передбачила такий же підхід до предмета і співвідношення вказаних понять, зазначивши, що "система конкретних форм соціального забезпечення населення включає: матеріальне забезпечення шляхом соціального страхування у разі безробіття, тимчасової або постійної непрацездатності та соціальну допомогу непрацездатним і малозабезпеченим громадянам").

Закони України:

1. “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами) [6].

2. “Про страхові тарифи на загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22 лютого 2001 року № 2272-III (із змінами) [10].

3. “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року № 2240-III [8].

4. “Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-III (із змінами) [7].

5. “Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 року № 2213-III (із змінами) [9].

6. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообовязкового державного соціального страхування” від 16 січня 2004 року № 429-IV [4].

7. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. №12 [8].

Також до нормативно-правової бази соціального страхування належать Постанови Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства праці і соціальної політики та Накази Міністерства охорони здоровя.

Делись добром ;)