Нетрадиційні банківські операції та послуги

курсовая работа

Розділ 3. Фінансовий аналіз діяльності на фондовому ринку

За даними Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку обсяг випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії протягом 2006-2007 років становив 32,34 млрд. грн. та 28,74 млрд. грн. відповідно (додаток 1).

Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії у 2007 році порівняно з 2006 роком зменшився на 3,6 млрд. грн.

Протягом січня-листопада 2006 року зареєстровано 9 значних за обсягом випусків акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за період:

· НАК “Енергетична компанія України" на суму 9,83 млрд. грн. (або 25,73%);

· ЗАТ Сєвєродонецьке обєднання “Азот" на суму 1,06 млрд. грн. (або 2,77%);

· ВАТ “Алчевський металургійний комбінат” на суму 1,0 млрд. грн. (або 2,62%);

· ВАТ “Луцький автомобільний завод" на суму 648,0 млн. грн. (або 1,7%);

· ВАТ “Концерн “Стирол" на суму 623,88 млн. грн. (або 1,63%);

· у серпні та вересні 2 випуски акцій ВАТ АКІБ “УкрСиббанк" на суму 500,0 млн. грн. кожен;

· у серпні та червні 2 випуски акцій ЗАТ КБ “Приватбанк" на суму 500,0 млн. грн. та 452,0 млн. грн. відповідно.

Також аналогічно протягом січня-вересня 2007 року значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру, зареєстровано такими емітентами:

· ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (на суму 1,5 млрд. грн.);

· ЗАТ "криворізький гірничо-металургійний комбінат окислених руд" (798,78 млн. грн.);

· ЗАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (2 випуски по 429,3 млн. грн. та 757,5 млн. грн.);

· ВАТ Банк "Фінанси та кредит" (2 випуски по 519,0 млн. грн. та 757,5 млн. грн.);

· ВАТ АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (650,0 млн. грн.);

· ЗАТ Комерційний банк "Приватбанк" (631,25 млн. грн.);

· ЗАТ "Ферротрейд інтернешнл" (523,94 млн. грн.);

· ЗАТ "Альфа-Банк" (2 випуски по 505,0 млн. грн. кожний);

· ЗАТ "Люкс" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ "Форум" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (491,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ "ТАС-Комерцбанк" (482,6 млн. грн.);

· ВАТ АК інноваційний банк "УкрСиббанк" (450,0 млн. грн.);

Отже, проаналізувавши вищенаведені дані можна зазначити, що у 2006 та 2007 роках загальний обсяг акцій зазначених емітентів становив 53,36% і 29,56% відповідно, від обсягу випуску акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії протягом зазначених періодів.

Під час реєстрації випуску цінних паперів Комісією було зафіксовано у 2006-2007 роках 599 та 571 випуск облігацій відповідно. Отже випуск облігацій скоротився, що можна побачити у таблиці 1. (додаток 1).

Також найбільш значні за обсягом випуски облігацій підприємства зареєстровано наступними емітентами:

1) у 2006 році:

· ВАТ АКБ “Надра” на суму 250,0 млн. грн. (або 1,39%);

· ЗАТ Комерційний банк “ПриватБанк" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· ВАТ АКІБ “Укрсиббанк" на суму 250,0 млн. грн. (або 1,39%);

· ВАТ АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк" та ТОВ “Корпорація ВІП ПАУЗ” на суму 300,0 млн. грн. кожний;

· ТОВ Іпотечна компанія “Аркада-Фонд” на суму 200,0 млн. грн. (або 1,11%);

· випуск облігацій ЗАТ “Приватбанк" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України" на суму 500,0 млн. грн. (або 2,78%);

· 2 випуски облігацій ТОВ “Укргаз" на суму 269,5 млн. грн. та 90,0 млн. грн.;

· ТОВ “Виробничий вектор” на суму 230,1 млн. грн.;

2) у 2007 році:

· ТОВ "Баски плюс-2004" (на суму 600,0 млн. грн.);

· ТОВ "Навіум" (550,0 млн. грн.);

· ТОВ Комерційний банк "Дельта" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (2 випуски на суму 500,0 млн. грн. кожний);

· "Комерційний банк "Приватбанк" (3 випуски по 500,0 млн. грн. кожний);

· ВАТ "Райффайзен банк Аваль" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (500,0 млн. грн.);

· ВАТ "Кредитпромбанк" (500,0 млн. грн.);

· ЗАТ "Альфа-банк" (3 випуски по 310,0 млн. грн., 300,0 млн. грн. та 290,0 млн. грн.);

· ВАТ "Акціонерний комерційний іноваційний банк "УкрСиббанк" (300,0 млн. грн.);

· ТОВ "Комерційний банк "Дельта" (300,0 млн. грн);

· ВАТ АБ "Укргазбанк" (300,0 млн. грн.).

Торгівля цінними паперами на організаторах торгівлі.

Протягом 2006 року на організаторах торгівлі обсяг торгів з цінними паперами становив 29,08 млрд. грн. (таблиця 3). Порівнюючи дані з 2005 роком, можна зробити висновок щодо збільшення обсягу торгів на організаторах торгівлі на 12,65 млрд. грн. (2005 рік - 16,43 млрд. грн.).

У грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі становив 1,91 млрд. грн. Порівняно з даними за грудень 2005 року, у грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі зменшився на 1,04 млрд. грн. (грудень 2005 року - 2,95 млрд. грн.) таблиця 2 (додаток 2).

Протягом 2006 року обсяг торгів на ПФТС становив 28,02 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС збільшився у 1,9 раз (2005 рік - 14,49 млрд. грн.). Обсяг торгів на ПФТС за 2006 року становив 96,36% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі за цей період.

У грудні 2006 року обсяг торгів на ПФТС становив 1,66 млрд. грн. (86,72% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі у грудні 2006 року). Порівняно з відповідним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС зменшився на 1,01 млрд. грн. (грудень 2005 року - 2,67 млрд. грн.).

Делись добром ;)